Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Prorektor och ARW:s ordförande vill leda Lunds universitet

Tjänsten som ny rektor till Lunds universitet har lockat många att kandidera. En är Erik J Olsson, ordförande för Academic Rights Watch. En annan är enligt uppgift nuvarande prorektor Sylvia Schwaag-Serger.

21 februari, 2020
MarieLouise Samuelsson
Eva Åkesson, Sylvia Schwaag Serger, Erik J Olsson

Den pågående rekryteringen av ny rektor till Lunds universitet har resulterat i mellan 15 och 20 nominerade som också accepterat att kandidera.
Det är ett i sammanhanget stort antal, ovanligt är också att listan på kandidater utgörs av professorer, dekaner och andra som redan är anställda vid Lunds universitet.

Sylvia Schwaag Serger

Få externa kandidater
Enligt uppgifter till Universitetsläraren är en av rektorskandidaterna nuvarande prorektor Sylvia Schwaag-Serger. Ett annat namn som nämns är Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, men Åkesson uppger att hon inte tagit ställning varken för eller emot gällande att låta sig nomineras som kandidat till rektorsposten i Lund*.
– Det har varit en väl fungerande rekryteringsprocess, säger universitetsstyrelsens ordförande Jonas Hafström som också är ordförande i rekryteringsgruppen.

Hafström vill inte bekräfta exakta antalet kandidater och givetvis inte heller några namn på dessa, men menar att det är glädjande att så många är intresserade av att bli rektor vid Lunds universitet.

Ny rekryteringsmodell
Röster inifrån Lunds universitet beskriver angående det stora antalet sökande att studenter varit märkbart aktiva i att uppmuntra lärare de uppskattar att ställa sig till förfogande som kandidater och att det också funnits vad man kan beskriva som en kollegial offensiv, att internt uppmuntra kolleger att låta sig nomineras.

Rekryteringen sker efter en ny modell som innebär att universitetskollegiet har fyra representanter i rekryteringsgruppen, vilket är lika många som universitetsstyrelsen har. Dessutom ingår tre fackliga företrädare i gruppen, som representanter för Saco-S, Seko och OFR.
Modellen är ett sätt att göra processen mer öppen och ge lärare och studenter löpande information om kandidaterna.

I slutet av februari kommer de nominerade kandidaterna att kallas till en första intervju.
Den nya rektorn ska tillträda 1 januari 2021 och efterträder då Torbjörn von Schantz.

*I en tidigare version av den här artikeln, samt i Universitetslärarens nyhetsbrev, framställdes Eva Åkesson som en av kandidaterna på listan, vilket var en felaktig uppgift.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023