Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF-påverkan begränsad när arbetsrätten ritas om

I protest hoppade sex förbund i december av parternas förhandlingar om ändringar i arbetsrätten. SULF är kvar, men dess möjlighet att påverka är liten.

13 februari, 2020
Kajsa Skarsgård

Det pågår två parallella spår för att snabbt ta fram förslag till ändringar i lagen om anställningsskydd – en följd av punkt nummer 20 i januariavtalet.
Dels har en statlig offentlig utredning tillsatts i vanlig ordning, ledd av justitierådet Gudmund Toijer. Den har en expertgrupp med nationalekonomer och en referensgrupp där fackliga representanter från både privat och offentlig sektor ingår, liksom Svenskt näringsliv såväl som Företagarna (för småföretagen), Sveriges kommuner och regioner och Arbetsgivarverket. SULF representeras genom Saco.
Dels förhandlar de så kallade ”parterna” fram egna lagförslag. Kommer de överens om hur LAS ska reformeras så slår januariavtalet fast att det är det förslaget, i stället för utredningens, som ska genomföras.

Värt att notera är att den svenska modellens princip om att arbetsmarknadens intressegrupper helst själva ska komma överens brukar handla om avtal för att undvika lagstiftning – nu handlar det om att ge förslag på lagstiftning som sannolikt ska gälla hela arbetsmarknaden.
”Parterna” innefattar i praktiken här också bara den privata sektorn av arbetsmarknaden: Svenskt näringsliv, LO, liksom samverkansorganisationen PTK som representerar tjänstemän inom privat sektor via sju TCO-förbund och 19 Sacoförbund.
SULF ingår i PTK, men då förbundet har få medlemmar inom privat sektor har det ingen tung röst där. I december blev partsförhandlingarna ännu mindre representativa för arbetsmarknaden som helhet, när ett Sacoförbund och fem LO-förbund lämnade i protest. En anledning var bristande förankring.

Jan Gladh

”Finns saker som inte är okej”
Jan Gladh, SULF:s förhandlingschef för privat sektor, anser att informationen kunde varit bättre än den han har fått från PTK via Saco, och även möjligheten att komma med synpunkter.
Bland annat reagerade  SULF starkt på förslaget att ersätta saklig grund i LAS och att arbetsgivaren ska kunna säga upp någon även innan frågan om saklig grund är prövad i domstol.
– Den slutliga avsiktsförklaringen mellan parterna är mer uppmjukad. Det finns saker som inte är okej där heller, men SULF stödjer fortsatta förhandlingar, det ger större chans att påverka förslagen. Däremot inte sagt att vi säger ja till dem om de resulterar i katastrof för våra medlemmar, säger Jan Gladh.

Förhandlingarna har pausats till augusti på grund av avtalsrörelsen, men arbetsgrupper ska under tiden ta fram förslag på områdena anställningsskydd och omställningssystem, liksom på ett område som inte ingår i januariavtalet och utredningen: a-kassan. En överenskommelse ska sedan vara klar redan till 30 september 2020.
Utredningens förslag ska presenteras till 31 maj, också det en anmärkningsvärt kort deadline.

”Politiker är eller spelar okunniga”
Det är SULF:s för­hand­lings­chef för statlig sektor, Robert Andersson, som gör inspel till utredningens arbete genom Sacos referensgrupp. Där har arbetet hittills fokuserat på bakgrundsbeskrivningar.
I direktiven ser han mest en fråga som möjligt positiv för förbundets medlemmar: ambitionen att skapa bättre balans mellan olika anställningsformers anställningsskydd.
Men, påpekar han, detta skulle ju också kunna ske genom att tillsvidareanställdas skydd försvagas utan att något förändras för visstidsanställda, och då är det ingen vinst.
Särskilda turordningsregler och generösare omställningsavtal, vilket januariavtalet också kräver, finns redan genom avtal på det statliga avtalsområdet.

Han menar också att politikerna är eller spelar okunniga i hur turordningsreglerna faktiskt fungerar i dag: det är inte bara ”sist in, först ut” som gäller eftersom arbetstagaren också måste ha rätt kompetens, vilket blir den allt viktigare faktorn på dagens arbetsmarknad.

SULF kommer även att få en möjlighet att påverka när eventuella lagförslag ska ut på remiss, men det ligger en betydande makt i att formulera problembeskrivningarna och lösningarna.
– Om privat sektor hittar en deal där de ger och tar, och vi andra bara får deras lagförslag i knät, kanske det inte passar oss. Vi har också redan relativt generösa omställningsavtal så frågan är vad vi skulle köpslå om. Vad skulle vi få för den förändrade arbetsrätten? Det är sådant vi grubblar på, säger Robert Andersson.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023