Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Två ombudsmän uppsagda – lokala SULF är kritiskt

Efter en omorganisation inom SULF mister två universitet sina lokala ombudsmän.
– Vi är inte nöjda med beslutet och inte heller med processen, säger David Rule i SULF-föreningen i Linköping.

10 februari, 2020
Per-Olof Eliasson
På SULF:s kansli i Stockholm arbetar fem ombudsmän, en är placerad i Malmö och en (snart två) i Göteborg. Två ombudsmän, i Linköping och Uppsala, har sagts upp och i Umeå har ombudsmannen själv valt att sluta.

SULF:s förbundskansli har ändrat arbetsbeskrivningen så att alla ombudsmän fått uppgift att förhandla. Två lokala ombudsmän, i Linköping och i Uppsala, hade inte förhandlande arbetsuppgifter. Arbetsledningen beslöt då att säga upp de två ombudsmännen, som båda arbetar 50 procent, på grund av arbetsbrist och i stället anställa en förhandlande ombudsman på heltid.
– Vi har sett över organisationen och vi behöver mer krafter inom förhandlingen, så nu måste alla som jobbar inom enheten arbeta med förhandlingar och arbetsrätt. Dessutom måste de resurser vi har fördelas över samtliga lärosäten, säger Jan Gladh, chef för SULF:s enhet för profession och villkor.

David Rule är ordförande för SULF vid Linköpings universitet som vänder sig mot uppsägningarna.
– Vi är inte nöjda med själva beslutet och inte heller med beslutsprocessen, säger David Rule.

”De borde ha frågat oss”
Han beskriver att den lokala SULF-föreningen inte var tillfrågad.
– Det första vi hörde var när processen redan var igång. Vi fick först information om det här via den berörda ombudsmannen som varslades om uppsägning. Det är vi förstås inte alls nöjda med, vi tycker att facket ska samverka även internt.

Även SULF i Uppsala är kritiskt.
– Jag tycker att de borde ha informerat oss lokalt och att de borde ha frågat oss vad det här innebär för vår verksamhet, säger Cajsa Bartusch, ordförande i SULF-föreningen vid Uppsala universitet.

”En intern kanslifråga”
Jan Gladh bemöter kritiken.
– Man måste skilja på SULF:s kansliorganisation och dess förtroendemannaorganisation. Alla ombudsmän är anställda av kansliet och det är en intern kanslifråga hur vi fördelar resurserna och det är förbundsdirektören som ska leda och fördela arbetet. De ombudsmän som även fortsättningsvis finns placerade i Göteborg och Malmö är förhandlande ombudsmän med ansvar för flera lärosäten och skiljer sig inte i arbetssätt ifrån de som är placerade på centrala kansliet i Stockholm, säger Jan Gladh.

SULF i Linköping vill ha möjlighet att påverka processen.
– Det är viktigt att vi får inflytande över vad som händer framöver. Kanske kan vi trots allt få en lokal ombudsman, säger David Rule.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023