Felaktiga påståenden om JMG:s utbildning

Med anledning av debattinlägget av Juan Velásquez Atehortúa vill JMG göra följande genmäle.

22 januari, 2020
Monica Löfgren Nilsson

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

Juan Velásquez Atehortúa vill med sin debattartikel ”klargöra några aspekter som förbisetts i denna rapportering (Universitetslärarens) och i debatten”. Artikeln innehåller dessvärre ett antal felaktiga påståenden.

För det första påstås att seminarieserien ingick i en ordinarie kurs på masterutbildningen i undersökande journalistik. Detta är felaktigt, liksom påståendet att den i första hand riktade sig till internationella studenter. Det var en serie som gavs utöver innehållet i våra utbildningar, med frivilligt deltagande. Initiativet togs efter att studenter på utbildningarna i medie- och kommunikationsvetenskap i sitt studentråd och på andra sätt uttryckt en önskan om att träffa relevanta yrkesverksamma personer.

För det andra påstås att studenterna på utbildningen i undersökande journalistik sedan kursstart efterlyst maktkritiska perspektiv i sin utbildning, men att ”prefekten på JMG vägrade ta deras förfrågan på allvar”. Det senare är helt felaktigt, efter som ingen sådan förfrågan riktats till mig som prefekt under hösten och inte heller till ansvarig programkoordinator. Däremot har studenterna frågat om de själva kan anordna en föreläsningsserie på ”temat” med inbjudna föreläsare, vilket JMG stöttat såväl ekonomiskt som på andra sätt. Detta kan självklart indikera att en brist finns i utbildningen vad gäller maktperspektiv, men försvarar inte att allvarliga anklagelser om mig som prefekt framförs i artikeln.

För det tredje påstås att politikerna fick prata ”för sig själva utan att ens bli interpellerade av kursledarna”.   Det var partistrateger som berättade om sina kommunikationsstrategier, och i det avseendet är de sannolikt de bäst lämpade att tala. Varje tillfälle har avslutats med gott om tid för frågor från publiken och kritiska synpunkter har framförts av såväl studenter som deltagande forskare. Moderator har funnits vid varje tillfälle.

Avslutningsvis: artikelförfattaren ställer en fråga om hur de engagerade studenterna kommer att betygsättas och om de kommer att straffas för sin aktivism. På JMG betygsätts studenterna efter hur väl de når lärarandemålen, inget annat, och några straff utdelas inte.

Monica Löfgren Nilsson
Prefekt
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)
Göteborgs universitet

Monica Löfgren Nilsson

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023