Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

KI:s tidigare prorektor prövas av nya oredlighetsnämnden

Utredningen av fuskanklagelserna mot Karolinska institutets tidigare prorektor Karin Dahlman-Wright blir nu ett ärende för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, NPOF.

16 januari, 2020
MarieLouise Samuelsson
Karin Dahlman Wright
Det blir den nya oredlighetsnämnden som får ta sig an fallet med Karolinska institutets före detta prorektor Karin Dahlman-Wright som i juli 2018 anmäldes för forskningsfusk. KI-rektorn Ole-Petter Ottersen slipper därmed fälla avgörandet om sin tidigare närmaste medarbetare. Foto: Erik Cronberg

För närvarande pågår överlämning av det omfattande ärendet från KI till NPOF, som kommer att ha ett första konstituerande sammanträde i slutet av januari.
Behandlingen av fallet Dahlman-Wright och det övriga knappa tiotalet ärenden som är aktuella för nämnden kommer att ske enligt övergångsbestämmelserna i den från årsskiftet gällande lagen om prövning av oredlighet i forskning.

Det innebär att NPOF har att pröva ärendet med utgångspunkt i den granskning som KI-ledningen hittills gjort, vilken i sin tur omfattar också det utlåtande som lämnades från Oredlighetsrådet vid Göteborgs universitet till vilket KI först överlämnade ärendet, för att undvika den jävssituation som uppstod i och med att Karin Dahlman-Wright ingått i KI:s ledning.
En utredning gjordes också av Överklagandenämnden för etikprövning (tidigare Centrala etikprövningsnämnden) men efter dessa turer hamnade alltså fallet (som Universitetsläraren tidigare skrivit om) oundvikligen åter på KI-rektors bord och ytterligare utredningar vidtogs.
– När nämnden träffas för det första mötet i slutet av januari har nämnden bland annat att diskutera prövningsprocesserna, säger Annika Palm, ansvarig tjänsteman vid NPOF.

– Generellt talar mycket för att nämnden inte ska behöva börja om från början med ett ärende, utan kunna inleda sin prövning med utgångspunkt i hur ärendet dittills hanterats, säger Annika Palm.

Lärosätena har kommit olika långt
Det finns stor variation mellan hur långt lärosätena hunnit, vissa ärenden är nästan slutförda, andra har just inletts. Nämnden måste också ta ställning till om underlaget från lärosätena är tillräckligt eller om kompletteringar behövs.
Om lärosätenas överlämnanden av pågående ärenden har NPOF under hösten fört en dialog med lärosätena, framför allt om praktiska frågor kring överlämnandet, som i vilken form – papper eller elektronik eller bådadera – som ska användas.
– Överlämnanden av ärenden är nytt både för nämnden och för lärosätena. Det finns många frågor med anledning av reformen, men jag uppfattar det som att lärosätena rent generellt ser positivt på densamma, säger Annika Palm.

Att säga hur lång tid hanteringen av exempelvis Karin Dahlman-Wrights fall kommer att ta är knappast möjligt, oredlighetsärenden anses alltid vara av brådskande karaktär med tanke på forskarna som utreds, samtidigt måste processen uppfattas som omsorgsfull och rättssäker.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023