Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Mer fokus på betydelser i årets nya högskoleord

Hur säger man egentligen excellent lärare, docentbevis och rektorsråd på engelska? Och vad är det? Det är några av sakerna som Universitets- och högskolerådet, UHR, har rett ut när dess svensk-engelska ordbok nu lanseras i sin tolfte upplaga.

27 december, 2019
Kajsa Skarsgård

Ordboken, som finns på UHR:s hemsida, vidareutvecklas varje år och har nu fått ett 50-tal ändrade poster, vissa helt nya. Till exempel har ”excellent lärare” (distinguished university teacher) och ”pedagogisk meritering” (acquisition of educational qualifications) tillkommit, som ett tecken i tiden för lärosätenas alltmer utbredda arbete med att förbättra universitetslärarnas karriärvägar.
”Docentbevis” (docent certificate) och ”rektorsråd” (adviser to the vice-chancellor / president) är två andra nya ord i ordboken.

Många ord skapar diskussion i remissgruppen med representanter för lärosätena, eftersom det inte alltid finns en gemensam betydelse och användning av orden. Rektorsråd var ett sådant ord.
– Det har blivit vanligare att ha särskilda specialister, kallade rektorsråd, kopplade till ledningen, kanske för att lärosätena nu har så många specialområden och man inte vill ha för många vicerektorer, säger Jari Rusanen som ansvarar för ordboken vid UHR.

Ordboken beskriver att det exempelvis finns rektorsråd för internationalisering, rektorsråd för nyanlända och inkludering, rektorsråd för hållbarhetsfrågor och rektorsråd för god forskningssed.
– Men i remissrundan märkte vi att det finns vissa lärosäten som har grupper kopplade till ledningen som också kallas rektorsråd och det uppstod en diskussion om vi skulle översätta ordet över huvud taget, men vi tyckte ändå det eftersom den nya betydelsen har blivit lite populär.

Används som lexikon
En användarundersökning som UHR gjorde under året visade att 62 procent tar hjälp av ordboken för att översätta texter från svenska till engelska, men hela 34 procent använder den som ett lexikon för att bättre förstå de svenska orden eller hitta synonymer till dem, vilket överraskade UHR.
Därför har UHR arbetat extra med att utveckla förklaringarna, de så kallade anmärkningarna, till varje ord. Till exempel har den gamla posten ”biträdande lektor” fått en förklaring till vad tjänsten innebär, och i posten ”opponent” har diskutant (discussant) tillkommit, vilket används på vissa lärosäten för opponenter på licentiatseminarier och examensarbeten.
I denna post flaggas nu också extra för att ordet opponent inte betyder samma sak på svenska som på engelska, utan att det översätts till ”external reviewer” – en vink om att felsägningar är vanligt förekommande.

Mycket studentadministration
Av ordbokens användare är 44 procent administratörer eller kommunikatörer, och många av ändringarna har tillkommit efter förfrågningar från användarna, eller utifrån vanliga sökord.
Detta märks till exempel genom att flera nya ord är kopplade till studenter: ”avgiftsbefriad” (non-fee paying), ”avgiftsskyldig” (required to pay fees), ”betalande student” (fee-paying student), ”behörighetsgivande kurs” (prerequisite course), ”registerintyg” (certificate of registration) och ”resultatintyg” (transcript of records).
Även de gamla posterna ”studieavgift”, ”söktryck” och ”tillträde” har fått mer utarbetade förklaringar på svenska.
26 procent av användarna av ordboken är lärare och forskare, och 16 procent översättare. Drygt hälften av användarna i UHR:s undersökning använder ordboken för att skriva webbtext eller korrespondens.

Borttagna ord
Ord har också strukits ur ordboken, som ytterligare ett tecken på hur högskolevärlden och språket är under ständig förändring, och att det ibland kan bli fel.
Posten ”legitimationsyrke” har tagits bort för att den rätta termen är ”reglerat yrke” (regulated profession) – av vilka vissa, men inte alla, är legitimationsyrken. ”Universitetskansler” (University Chancellor) har strukits eftersom chefen för Universitetskanslersämbetet sedan 2016 kallas generaldirektör.

Kajsa Skarsgård

Årets nya ord i ordlistan

1. Avgiftsbefriad – Non-fee paying
2. Avgiftsskyldig – Required to pay fees
3. Behörighetsgivande kurs – Prerequisite course
4. Betalande student – Fee-paying student
5. Docentbevis – Docent certificate
6. Examenstillståndsprövning – Appraisal of degree-awarding powers
7. Excellent lärare – Distinguished university teacher
8. Inrätta utbildning – Establish a course or a study programme
9. Pedagogisk meritering – Acquisition of educational qualifications
10. Registreringsintyg – Certificate of registration
11.  rektorsråd – adviser to the vice-chancellor / president
12.  resultatintyg – transcript of records
13.  studentinlaga – student union submission
14.  utbildningsvetenskaplig kärna – core education subjects
15.  ämnesområde – subject area

Källa: UHR

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023