Universitetslärarens artikel om SD-debatten var selektiv

Vi är djupt kritiska mot Universitetslärarens artikel Kritiker mot SD-föreläsning fick mediedebatten mot sig (12 december 2019).  Artikeln är en selektiv beskrivning av mediedebatten som följde av att Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof bjudits in att föreläsa om partiets mediestrategier på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, vid Göteborgs universitet.

I artikeln intervjuas endast JMG:s prefekt och hon citerar även vad Jomshof sagt under sin föreläsning. Det är prefektens och Jomshofs repliker och analyser av situationen som blir ledande för journalistens tolkning av händelsen.
Studenterna som organiserade protesterna och de över 200 lärare och forskare som stödde studenternas mobilisering och som skrev under en debattartikel om det problematiska med att bjuda in SD kommer inte till tals och deras analyser av vad som hänt lyfts inte fram.
I artikeln upprepas diskursen om att allt motstånd mot SD förstärker detta parti. Det är en styrande berättelse som Universitetsläraren varken tar avstånd från eller synar. Oemotsagd blir diskursen självuppfyllande och bidrar till att de verkligt oliktänkande, alltså inte SD som i dag dominerar det politiska rummet, utan de som för fram betydelsen av demokrati och pluralism, tystas.

Med över 17 procents stöd i riksdagen är det etnonationalistiska SD ett av Sveriges absolut största partier. Vi har att göra med ett parti som bara erkänner den forskning som ligger i linje med dess egen politik. Om Universitetsläraren hade månat om pluralism och oliktänkande att få utrymme skulle de ha lyft fram betydelsen av kritik mot dominanta partiers påverkan på universitetet. De hade givit plats åt studenternas röster och våra analyser. Att inte motverka de krafter som redan nu hotar universitetets mångfald av kroppar och forskningsinriktningar är, som redan sagts i debatten, ytterst farligt. Vi kan inte annat än känna bedrövelse när begreppet civilkurage i Universitetslärarens artikel oemotsagt knyts till inbjudan av SD. Det är ett skamligt och sorgligt moment i universitetets historia.

Som svar på den hårda kritik vi riktat mot artikeln till Universitetsläraren har tidningens chefredaktör och ansvarige utgivare i ett mejl förtydligat att ambitionen med artikeln var att berätta om hur Göteborgs universitetet hanterat debatten. Svaret är för oss obegripligt. Vem får representera universitetet? Är det prefekten vid JMG? Universitetet? Forskarna? Och var är rektorn?
Om Universitetsläraren ska erkännas som en medlemstidning för fackligt anslutna forskare och lärare krävs en journalistik som lyfter fram komplexitet och de svåra frågor som vi står inför i dag. Universitetslärarens uppseendeväckande och selektiva rapportering ökar polariseringen och försvårar därmed en viktig diskussion som behöver föras om universitetets roll i en tid där icke-demokratiska ideologier sprider sig bland de maktbärande partierna.

Andrea Castro, professor
Mathias Ericson, fil.dr
Mia Liinason, professor
Lena Martinsson, professor
Diana Mulinari, professor

Replik från Universitetsläraren: Artikeln måste ses i sitt sammanhang


Kategorier: Debatt, Akademisk frihet, Politik
Lärosäten: Göteborgs universitet