Hon gör instruktionsvideor för studenter

Hallå där Åsa Kronkvist, IKT-pedagog vid Högskolan Kristianstad som samlat sina instruktionsvideor för studenter på en sajt på nätet, hkr.instructure.com/courses/1001.

Vad är det du gör?
– Jag och min kollega Dan Wirdefalk jobbar med stöd framför allt till lärare men också till studenter om att använda it i lärandet. För lärarna handlar det mycket om stöd till lärplattformen Canvas, filmer som delas via Canvas commons.

Vad av det ni gör riktar sig till studenter?
– Vi gör instruktionsfilmer om vad vi tror de behöver veta och vad de kommer att stöta på, som att jobba smart i Word, göra en poster, spela in en presentation eller filma. Exempelvis är filmerna om Word helt grundade på frågor från studenter som håller på med sina examensarbeten; hur får jag sidnummer på rätt sida eller hur gör jag en innehållsförteckning?

Är filmerna öppna för alla?
– I Kristianstad har vi som princip att allt material som vi gör och som vi tror att något annat lärosäte har nytta av lägger vi publikt. Vi jobbar ju för samma skattemedel och kan fler ha nytta av det vi gör är det en förtjänst för alla.

Hur tänker du när du gör filmerna?
– Jag jobbar medvetet med att göra filmerna väldigt korta, varje film ska svara på ett specifikt problem som du kan ställas inför som lärare eller student. Man ska inte behöva gå igenom en hel onlinekurs för att lösa ett problem som man ställts inför. Vi använder också filmerna som svar på supportfrågor vi får.


Kategorier: Artiklar, Student, Undervisning
Lärosäten: Högskolan Kristianstad