Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.

Reformer krävs för fler svenska Nobelpris

Vi måste skapa mer attraktiva forskningsmiljöer.

10 december, 2019
Fredrik Christensson

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

Nobeldagen är en dag att fira. Världens blickar riktas mot Sverige. Årets Nobelpristagare har bidragit till fattigdomsbekämpning, upptäckter av nya planeter i rymden och ny batteriteknik som bidrar till bättre, miljövänliga elfordon. Sverige är en forskningsnation med historiska framgångar inom allt från medicinsk utveckling till miljöteknik. Men för att fler svenskar ska få Nobelpris och stärka Sverige som kunskapsnation behövs reformer.

I dag är Sverige är ett land som i internationell jämförelse har en stor andel forskare, lägger mycket resurser på forskning och tillhör topp fem i OECD när det gäller antal vetenskapliga publikationer i relation till folkmängd. Sverige är däremot inte i topp när det gäller citeringsgenomslag, utan ligger på samma nivå som medianen för OECD länderna.

Nästa år presenteras en ny forskningspolitisk proposition, den måste lägga grunden för det arbetet. Den allra första forskningspropositionen som gav uttryck för en regerings samlade strategier och principer för forskningspolitiken presenterades år 1982 av Thorbjörn Fälldins regering. Centerpartiet arbetar, nästan 40 år senare, fortsatt för att Sverige ska vara en konkurrenskraftig kunskapsnation där
forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till hög tillväxt, stark innovationskraft och nya landvinningar. Ska vi klara det in på 2020-talet behövs det reformer inom forsknings- och utbildningspolitiken.

1.     Stärk kunskaperna i skolan
Pisa-undersökningen som presenterades förra veckan visar att svenska elevers kunskapsresultat i läsförståelse, matematik och naturvetenskap ökar. Det är glädjande, men ska resultaten fortsätta uppåt behövs mer fokus på kunskap och bildning. Centerpartiets nya utbildningsprogram, En skola att lita på, lägger grunden med bland annat förslag om att stärka trygghet och studiero, bättre läromedel och ökade forskningsanslag till praktiknära skolforskning. En grund- och gymnasieskola som utjämnar livschanser, ger alla elever möjlighet att nå sin fulla potential och har fokus på kunskapsresultat lägger grunden för fler Nobelpristagare från Sverige.

2.     Stärk kvalitén inom högre utbildning
Högre utbildning i Sverige är bra, men behöver bli ännu bättre för att kunna lägga en bättre grund för framtidens ingenjörer, lärare och Nobelprisvinnande forskare. Centerpartiet vill därför att kvalitet, inte antal godkända studenter, ska premieras. Det är även viktigt med ett bra externt kvalitetssystem där utbildningens kvalitet, koppling till arbetsmarknaden och tidigare studenters åsikter tydliggörs. Det hjälper blivande studenter att göra välinformerade studieval och stärker kvalitén.

3.     Attraktiva forskningsmiljöer
För att stärka kvaliteten inom forskningen och få mer excellens anser Centerpartiet att vi måste skapa mer attraktiva forskningsmiljöer. Det är avgörande för att klara den internationella konkurrensen om forskare och talanger samt om investeringar till forskning och utveckling i Sverige. Svenska forskare, företag och offentliga organisationer behöver även ha tillgång till den bästa forskningsinfrastrukturen. Det är en grundläggande förutsättning för att kunna bedriva forskning med hög kvalitet. Centerpartiet vill därutöver stärka lärosätens möjlighet att profilera sig utifrån sina styrkeområden.

I dag är en dag att fira viktiga framsteg i världen som bidrar till att klara klimatutmaningarna, förbättra människors hälsa och ge oss nya kunskaper. I morgon ska vi kavla upp armarna för att Sverige ska stärkas som kunskapsnation och lägga grunden för fler svenska Nobelpristagare i framtiden. Det kommer Centerpartiet att fortsätta arbeta för.

Fredrik Christensson
Utbildningspolitisk talesperson (C)

Fredrik Christensson

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023