Karolinska institutets filial i Hongkong öppnad igen

Den 19 november återupptogs verksamheten vid Ming Wai Lau Centre i Hongkong.

Det var, som Universitetsläraren tidigare rapporterat, den 13 november som Karolinska institutet beslutade att stänga centret ”tills vidare”, med hänvisning till oroligheterna, ”stora problem och stor osäkerhet” under de pågående demonstrationerna.

Karolinska institutet uppger att allt numera fungerar som normalt.


Kategorier: Arbetsmiljö, Utrikes
Lärosäten: Karolinska institutet