Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Tentamen på stationär dator ska försvåra fusk

Från och med den här terminen skrivs alla digitala tentor vid Högskolan i Jönköping på nya stationära datorer. Målet är ökad rätts­säkerhet.

18 november, 2019
Anders Jinneklint
Om flera tentamina skrivs samtidigt i en av Högskolan i Jönköpings sex nya datorsalar, fördelas studenterna så att de inte sitter intill någon som gör samma tenta, som en extra rättssäkerhets­åtgärd.

För två år sedan började Högskolan i Jönköping gå över från traditionellt tentamensskrivande till digitala tentor. Ungefär hälften av alla salstentor görs nu på dator och andelen ökar. Fram till hösten 2019 var det studenterna som hade med sig egen dator eller lånade en bärbar dator av högskolan, men nu har man lämnat det konceptet till förmån för tentasalar med stationära datorer.
Sex skrivsalar har byggts om och installerats med totalt 438 datorer. Skärmarna är försedda med sekretessfilter så att studenterna inte kan se vad någon annan skriver.

Morgan Holm

Ett av de främsta syftena är att motverka fusk.
– Studenterna kan inte kom­ma ut på internet eller manipulera datorprogramvaran, där har vi täppt till hålen. Det är viktigt för oss med kvalitet och rättssäkerhet in i minsta detalj, säger Morgan Holm, systemförvaltare vid Högskolan i Jönköping.

Han säger att förändringen även kan leda till tidsbesparing och nya arbetssätt för lärare.
– Lärarna har ett och samma gränssnitt att rätta i och de kan till exempel välja att studera en och samma fråga utslaget på alla studenter. De kan också göra noteringar i programmet och dela kommentarer med andra bedömare på kursen.

Mest positiva signaler
Någon utvärdering har inte gjorts än, men Morgan Holm säger att han mest fått positiva signaler.
– Det har varit en liten tröskel att utbilda lärare, hjälpa dem igång och ge support. Men de som gått igenom träningen har varit positiva. Få lärare har svårt att ta till sig tekniken.

Att bygga om skrivsalarna har inneburit kostnader för bland annat fasta internetförbindelser, lufttrummor och ventilation, men man räknar med att det på några års sikt ska innebära en besparing.
– Det är nästan halva inköpspriset på fasta datorer jämfört med bärbara. Och vi sparar också in på supporten när studenternas datorer inte fungerade. Hittills har vi inte haft en enda störning på de fasta datorerna som gjort att tentavakterna blivit upptagna eller att vi i administrationen har behövt rycka ut, säger Morgan Holm.

Anders Jinneklint
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023