Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Små doktorandmiljöer en risk för lägre kvalitet

Drygt 80 procent av de forskarutbildningar som fått ifrågasatt kvalitet av UKÄ har tio doktorander eller färre.

18 november, 2019
Per-Olof Eliasson
Lisa Jämtsved Lundmark
Lisa Jämtsved Lundmark

När Universitetskanslersämbetet, UKÄ, granskat kvaliteten på forskarutbildningar upptäckte man att små utbildningsmiljöer stack ut i statistiken, de var överrepresenterade bland dem med bristande kvalitet.
– Ja, vi såg att 24 av 29 utbildningar som fått omdömet bristande kvalitet hade högst tio doktorander. Då ville vi titta närmare på det, säger Lisa Jämtsved Lundmark, biträdande avdelningschef vid UKÄ:s utvärderingsavdelning.

UKÄ fann att av 123 granskade utbildningar hade 63 färre än tio doktorander. Och av de 63 var det 24 stycken, 38 procent, som fick bristande kvalitet. Av de 60 granskade miljöerna med fler än tio doktorander var det bara fem stycken, åtta procent, som brast i kvalitet.
Enligt UKÄ-rapporten Små utbildningsmiljöer är det som utmärker problemen med en forskarutbildningsmiljö med få doktorander att den ofta har en liten handledarresurs, en alltför småskalig seminarieverksamhet och ett begränsat kursutbud.

Är små forskarutbildningsmiljöer en riskfaktor för bristande kvalitet?
– Vi lyfter ju att det finns risker, men jag tycker inte man kan säga att det generellt är en risk. Varje ämne är ju unikt, och varje miljö är unik och varje lärosäte hanterar sin utbildning på olika sätt. Men man ska som lärosäte vara medveten om att om man har små forskarutbildningsmiljöer måste man ha en långsiktig strategi, säger Lisa Jämtsved Lundmark.

UKÄ skriver i rapporten att många små forskarutbildningsmiljöer lägger ner ett stort strategiskt arbete för att ge doktoranderna en utbildning av hög kvalitet trots det lilla antalet doktorander. Men, påpekar UKÄ, ett viktigt komplement till personalens engagemang är stabila ekonomiska satsningar på forskarutbildningen.

Några lärosäten som kritiserats har lagt ned forskarutbildningarna, andra har förbättrat dem.
– Det är roligt att se att det händer mycket på lärosätena och att de vidtar åtgärder för att det ska bli en stabilare miljö och en kritisk massa exempelvis vid högre seminarier. De rekryterar handledare, de etablerar samarbeten med andra ämnen och de samarbetar med andra lärosäten och med forskarskolor.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023