Vill ha utbyte med europeiska lärosäten

Hallå där, Zaker Ershad, doktor i stats­vetenskap och med­grundare av det privata men icke vinst­drivande läro­sätet Avicenna University i Kabul, Afghanistan, som besökte Sverige i september.
Zaker Ershad
Zaker Ershad besökte Högskolan i Borås och Lunds universitet när han var i Europa för att undersöka möjligheterna till samarbete.

Du är på resa i Europa under en månad, varför då?
– Mitt universitet vill starta lärar- och studentutbyten med europeiska lärosäten, ett mål är att gå med i Erasmus. Jag har varit i Sverige, Schweiz, Österrike och Frankrike för att undersöka möjligheterna till samarbete. I Sverige har jag besökt Högskolan i Borås och Lunds universitet. Jag gör även research i ett nytt forskningsprojekt.

Vad handlar projektet om?
– Vi vill undersöka afghaners erfarenheter av att komma till och leva i Sverige och Öster­rike. Under resan har jag intervjuat flera afghanska flyktingar som upp­lever utmaningar när deras traditionella värderingar möter den mer fria väster­ländska livs­stilen.

Du är vice ordförande för organisationen Association of Private Universities and Institutes of Higher Education in Afghanistan, som samlar landets 137 privata universitet. Vad jobbar ni med just nu?
– Privata universitet har bara funnits i Afghanistan sedan 2005. Utbildnings­departementet utfärdar licenser för att privata universitet ska få bedriva sin verksamhet och till exempel starta nya utbildnings­program. Men processen stoppas upp av byråkrati och korruption. Vi startade organisationen 2011 för att bland annat förhandla med utbildnings­departementet.


Kategorier: Artiklar, Samverkan, Utrikes