Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”KB har inte misskött sitt uppdrag att digitalisera”

Bilden av en dragkamp mellan läro­sätes­biblioteken och Kungliga biblioteket, KB, stämmer inte. Det menar nya riks­bibliotekarien Karin Grönvall.

22 oktober, 2019
MarieLouise Samuelsson
Att stora delar av Kungliga bibliotekets samlingar ännu inte är digitaliserade är en fråga om resurser. Det säger nya riksbibliotekarien Karin Grönvall.

– KB behöver bli tydligare med vad vi har för uppdrag, i grunden är nationalbiblio­tekets uppdrag att möjliggöra forskning och demokratisk samhällsutveckling, samtidigt har KB ett uppdrag att främja samverkan inom biblioteks­väsendet.

Karin Grönvall

När Universitetsläraren talar med Karin Grönvall har hon varit chef en månad, för KB där hon en gång började som praktikant under magisterutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet.
– Då var jag nyfiken på KB som hjärtat av svensk biblioteksverksamhet och fick bland annat jobba med att introducera datasystemet Regina, berättar Karin Grönvall och beskriver ”en nyttig krasch med verkligheten” att det bland KB:s besökare då fanns de som inte hade en aning om hur man använde en datormus.

Karriären ledde vidare till ett antal chefsbefattningar, sex år som bibliotekschef vid Södertörns högskola och fyra år som överbibliotekarie vid SLU.

Vill utnyttja digitaliseringens möjligheter
Som nyss utnämnd chef fastslog Karin Grönvall att hennes viktigaste uppdrag blir att få KB att utnyttja digitaliseringens möjligheter och att på ett modernt sätt tillgängliggöra material för forskning.
– Det handlar, förenklat uttryckt, om två spår, dels digitalisering av information, dels hur vi hanterar det som är ”fött” digitalt och hur vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter i våra arbetsprocesser.

”En fråga om resurser”
Grönvall gör en jämförelse med forskningsbibliotekens uppdrag som oftast inte är lika många, medan KB hela tiden får fler och fler uppgifter.
– När jag jobbade på KIB (Karolinska institutets bibliotek) sammanföll det med övergången från tryckt till digitalt. Själva övergången var brutal, men sen var det färdigt och det digitala gällde.
– KB däremot har fortfarande att hantera mycket tryckt material.

Givetvis är Karin Grönvall medveten om förväntningar och uppfattningar att KB ska ha misskött uppdraget att digitalisera, som bland annat framfördes av professor Jonas Nordin i Universitetsläraren 21 mars 2019.
– Jag delar inte uppfattningen att vi misskött uppdraget, men vi har enorma samlingar och en stor del är inte digitaliserad, vilket självfallet är en fråga om resurser.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023