Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF vill lägga särskilt fokus på doktorander

En extrakongress har avskaffat SULF:s sektioner och inrättat en doktorandförening.
– Ungdomen är framtiden för förbundet, säger SULF:s ordförande Mats Ericson.

26 september, 2019
Per-Olof Eliasson
Mats Ericson

Flera beslut från SULF:s ordinarie kongress har följts upp på en digital extrakongress under sommaren. Därefter har förbundet fått en ändrad intern organisation.
– Problemet var att vi på den ordinarie kongressen var för få närvarande så vi var inte beslutsmässiga för att fatta beslut om stadgeändringar. Men av dem som var på kongressen var en mycket klar majoritet, med proportionerna 75–25, för att göra en förändring av organisationen, säger Mats Ericson, SULF:s ordförande.

Ett av besluten på extrakongressen var därför att ändra mandatberäkningen av ombud till kongresserna så att vilande föreningar inte ger upphov till tomma stolar och bristande beslutsmässighet.

Sektionerna är avvecklade
Vidare beslöt extrakongressen att avveckla förbundets sektioner, som har funnits för adjunkter, lektorer, professorer och doktorander.
– En utredning tittade på olika alternativ. I slutändan gjorde man bedömningen att det ger bättre utdelning att använda de resurser man lade på sektionerna på annan verksamhet som har större nytta för förbundet, säger Mats Ericson.

Däremot beslutade extrakongressen att inrätta en doktorandförening.
– Framtiden för förbundet är att motivera den nya generationen att gå med i förbundet och då är doktoranderna en nyckel­grupp. Ungdomen är framtiden för förbundet; därför är det motiverat att ha ett särskilt fokus på den gruppen.

Vill stärka interna demokratin
Vidare har man inrättat ett förbundsråd, som mellan kongresserna ska följa upp förbundets ekonomi och hur förbundsstyrelsen arbetar med kongressbesluten. Varje lokalförening kan sända två representanter till förbundsrådet.
– Min bild är att det är ett sätt att stärka den interna demokratin och minska förbundsstyrelsens makt genom att lokalföreningarna får möjlighet att utkräva någon form av ansvar mellan kongresserna, säger Mats Ericson.

Dessutom har extrakongressen infört möjligheten att lämna in medlemsförslag. Syftet med den och de andra förändringarna är att stimulera ökat inflytande och delaktighet inom förbundet.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023