Finsk pedagogiksatsning kan spridas till Sverige

Svenska universitetslärare kan dra nytta av Finlands satsning på högskolepedagogik. På ett seminarium i Vasa blandas synpunkter från lokala universitetslärare med inlägg från deltagare på distans.
Universitetslärarna Elina Haapamäki, Minna Maarit Jaskari och Linda Jönn deltar i Finlands satsning på högskolepedagogik.

Ledarskap står på schemat när en grupp universitetslärare samlas på Åbo Akademis campus nära hamnen i Vasa. Ett tiotal deltagare är på plats, lika många är uppkopplade och följer kursen från Helsingfors och Åbo.
– Det är bra att ha deltagare från olika universitet och flera olika discipliner. Om även svenska kolleger kommer med kan vi få en ännu bredare diskussion.
Det behövs för att utveckla högskolepedagogiken, säger Minna Maarit Jaskari, som undervisar i marknadsföring vid Vasa universitet, en annan av de sex högskolorna i staden.

Två kolleger nickar instämmande.
– Det här är användbart både i min lärarroll och i mitt arbete med nya utbildningsprogram, säger Linda Jönn, lektor i företagsekonomi på yrkeshögskolan Novia.

Elina Haapamäki, lärare i redovisning och finansiering vid Vasa universitet, uppskattar den praktiska inriktningen.
– Jag har lärt mig mycket om hur jag kan använda digitala verktyg i undervisningen, säger hon.

Mångmiljonsatsning
Kursen är en del av Hella, Higher Education Learning Lab, ett forskningsstött projekt som utvecklar den nya utbildningen i högskolepedagogik på 60 poäng.

Michael Uljens

Projektet är en del av regeringens treåriga satsning med 25 miljoner euro för att utveckla högskolepedagogiken.
– Om alla finlandssvenska universitets­lärare blir duktiga på tekniken kan vi även bjuda ut kurserna i övriga Norden, säger Michael Uljens, kursansvarig.

När kan det bli aktuellt?
– Det är en långsiktig plan, men jag hoppas att det blir ganska snart.

Hans tanke är att bygga utbildningen i mindre moduler, som deltagarna kan beta av i olika fart och skiftande kombinationer.
– Har du inte behörighet i högskolepedagogik så får du. Har du redan behörighet blir det fortbildning.

Den 1 augusti tillträdde Moira von Wright som ny rektor för Åbo Akademi, efter en lång karriär i Sverige, bland annat som rektor vid Södertörns högskola.
– Hon har gett besked om att hon dels vill satsa på Åbo Akademis nordiska profil, dels på högskolepedagogiken, säger Michael Uljens.


Kategorier: Artiklar, Politik, Undervisning, Utrikes