Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Läkaren som tagit strid mot ”dålig forskning”

Resultat som döljs, statistik som misstolkas. Ben Goldacre är den brittiska läkaren och epidemiologen som tagit strid mot det han kallar dålig vetenskap.

25 september, 2019
Ingela Hofsten
På musik- och vetenskapsfestivalen The Big Challenge i Trondheim berättade Ben Goldacre om sina granskningar av forskning.

Han springer in på scenen, pratar i racerfart och kommer då och då med ett högljutt rop, ”so!”, som får publiken att hoppa till. I mitten av juni var det besökarna på musik- och vetenskapsfestivalen The Big Challenge i Trondheim som hade möjlighet att vara med om den speciella upplevelse som det är att höra Ben Gold­acre föreläsa.

Det började som en hobby. Ben Goldacre var läkare hemma i Oxford när han på 00-talet började skriva kolumner i The Guardian, under rubriken ”Bad Science”, där han granskade hur resultat av medicinsk forskning presenteras i media.
Sedan dess har han skrivit två böcker i ämnet, Bad Science (2008) och Bad Pharma (2012) och rest runt med sina föreläsningar i ämnet.

Vill att alla resultat redovisas
I dag är han forskare på Centret för evidensbaserad medicin vid universitetet i Oxford och vid The London School of Hygiene & Tropical Medicine. Han är också en av grundarna av Alltrials, en nätbaserad kampanj som har som målsättning att samtliga forsknings­resultat – goda som dåliga – ska redovisas.

Så är nämligen inte alls fallet. Ben Goldacre berättar om studier där bara vissa resultat – de som gynnar till exempel ett läkemedelsföretag eller en forskares teorier – redovisas, medan de som motsäger dem undanhålls. Han berättar om hur han själv skrivit ut medicin efter att noga ha gått igenom forskningsresultat, för att senare upptäcka att det också fanns försök där medicinen visat sig verkningslös, men att dessa inte hade redovisats, och han påpekar att det alltid går att manipulera fakta utifrån sina egna syften:
– If you torture the data hard enough you can prove any­thing, konstaterar han på scenen i Trondheim, medan han går fram och tillbaka, gestikulerande.

Än värre är det givetvis, då resultat som visar allvarliga biverkningar inte redovisas och därmed kan orsaka skada och till och med död, något han också ger exempel på.

Journalister som tolkar statistik och forskning slarvigt eller tendentiöst, liksom vetenskapliga tidskrifter som inte tar in repliker, får också sin släng av sleven. Men mest riktar Ben Goldacre in sig på forskarvärlden, med kravet att alla forskningsresultat måste publiceras – goda som dåliga.

Ingela Hofsten
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023