Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Akademiska värderingar krockar med styrsättet

Akademiker hanterar universitetens alltmer näringslivsinspirerade styrning genom att antingen göra tyst motstånd eller utnyttja systemet. Det konstaterar Jo Ese i en ny doktors­avhandling.

24 september, 2019
Per-Olof Eliasson
Jo Ese vid Høgskolen i Østfold i Norge har visat hur akademiker navigerar i näringslivsinspirerad styrning av lärosätena.

Jo Ese är förste amanuens vid Høgskolen i Østfold och har disputerat vid Karlstads universitet med en avhandling om akademikers motstånd mot den styrning av verksamheten han kallar ”managerialism”.
Han påpekar att de flesta forskare anser att akademisk frihet och självstyre är förutsättningar för god forskning och undervisning. I avhandlingen beskriver han konflikten som uppstår mellan akademikers värderingar och styrsystemen. Han har funnit tre strategier för att göra motstånd eller för att anpassa sig.

Jo Ese

Passivt motstånd
Den första strategin är att göra passivt motstånd.
– Man använder olika tekniker för att slippa förhålla sig till styrsättet. Man spelar dum, låtsas att man inte förstår systemen eller håller sig undan, är nästan aldrig på kontoret utan sitter hemma och forskar. Rent ut ignorerar rutiner, riktlinjer och kontroller, säger Jo Ese.

Han berättar att en annan intressant motståndsmetod är att överprestera, och ge studenterna mer handledning och undervisning än systemet medger.

Manipulation av systemen
Den andra reaktionen är att manipulera styrningssystemen på olika sätt.
– Exempelvis är publiceringsstatistiken enkel att påverka. Man kan systematiskt citera varandra inom en forskningsmiljö. Eller om man vill publicera en artikel i en vetenskaplig tidskrift kan man citera medlemmarna i redaktionen, säger Jo Ese.
– Då agerar man ju inom systemet och utnyttjar det för egen vinning, lägger han till.

Det finns också ett tredje förhållningssätt.
– I mitt material finns exempel där man försöker kombinera de klassiska akademiska normerna och samtidigt försöka tillfredsställa kraven från styrsystemet. Det kan ske genom att exempelvis använda studentutvärderingar för att höja den akademiska nivån på undervisningen. Men det är en svår position att upprätthålla, säger Jo Ese.

Han påpekar att universiteten förvaltar mycket offentliga medel och det självklart måste finnas en styrning över universiteten.
– Men det är viktigt att inte önskan att kontrollera universiteten ödelägger det man önskar att universiteten ska vara.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023