Fuskanklagade prorektorn: Jag har haft otur

Oredlighet, slarv och brist på god forskningssed, säger granskarna. Men själv har Karin Dahlman-Wright en helt annan uppfattning om varför hon tvingades avgå som KI:s prorektor.
Karin Dahlman Wright
Karin Dahlman-Wright avgick den 9 september från posten som prorektor vid Karolinska institutet. Detta efter att Göteborgs universitets oredlighetsråd funnit att hon gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Foto: Erik Cronberg

Jag har fått höra från forskarkolleger att jag har haft extrem otur, dels genom att någon började granska all forskning, dels i att det fanns misstag i den forskningen och misstag är något som alla kan begå, vilket inte är samma sak som oredlighet i forskning eller slarv.

Det säger Karin Dahlman-Wright som nyligen avgick från posten som prorektor vid Karolinska institutet efter utlåtandet från Göteborgs universitets oredlighetsråd, som meddelade att Dahlman Wright gjort sig skyldig till oredlighet i en artikel.
Granskningen kom bland annat fram till att oegentligheter förekommit, i två av artiklarna betraktas det som oredlighet i forskning, i en av dessa artiklar står Karin Dahlman-Wright som huvudansvarig.

Hon vill inte svara på om utlåtandet ledde till att hon själv tog initiativet till att entledigas som prorektor eller om hon blev tvingad.

”Alla forskare kan göra misstag”
Hon säger att utlåtandet från GU:s oredlighetsråd kom som en överraskning och anser bland annat att det saknas nyanser i skrivningarna.

Karin Dahlman-Wright kommer att bemöta ”de brister man identifierat i utlåtandet” men vill inte specificera hur, med tanke på den pågående processen där artikelförfattare får lämna sina synpunkter på GU:s utlåtande.
– Det är naturligtvis inte bra om det blir fel, men det är obegripligt att misstag kan eskalera till något så förödande, alla forskare kan göra misstag och måste också få göra det, huvudsaken är att misstagen rättas till och att de inte haft någon påverkan på slutsatser.

”Hur många skulle klara sig?”
Hon anser att det finns lärdom, för ”hela vetenskapssamhället”, att hämta från det som hänt.
– Jag skulle vilja att man undersöker hur vanligt det är med misstag, som det som skett i min forskargrupp och som ingen av oss upptäckte.

– Om man skulle gå igenom forskning på samma omfattande sätt som man gjorde med min forskning undrar jag hur många som skulle klara en sådan granskning utan att något misstag upptäcks.

Alltid värderat noggrannhet
Karin Dahlman-Wright är självfallet skakad av att vara huvudperson och anklagad i en oredlighetsaffär, men hon tvekar lite inför att använda ordet bitter.
– Det heter att jag varit slarvig, men jag är ingen slarvig person, tvärtom har jag alltid värderat noggrannhet och snarare fått höra att jag är petig.

– Det känns framför allt väldigt ledsamt att jag som har givit allt för KI hamnat i den här situationen och det är närmast surrealistiskt att jag som ägnat så mycket kraft och energi åt att städa upp efter den förra affären (Macchiarini-skandalen, red. anm.) nu själv faller.

Ett enormt ansvar
Det finns uppfattningar om att KI inte har rett ut Macchinari-affären och hur den hänger ihop med KI:s strukturer. Men Karin Dahlman-Wright invänder att det har blivit bättre, sedan 2016.
– Jag har jobbat sju dagar i veckan för KI sedan Anders Hamsten avgick och jag fick regeringens uppdrag som vikarierande rektor.

– Jag har haft och tagit ett enormt ansvar, först genom att ta över efter Anders Hamsten och därefter anpassat mig till en ny rektor (Ole Petter Ottersen), jag har städat upp och jag har försökt stödja.

Rektor beslutar
Ole Petter Ottersen är nu den som slutgiltigt har att fatta beslut i oredlighetsärendet för Karin Dahlman-Wright, vilket naturligt väcker frågan om jäv, då en rektor ska fatta ett så avgörande beslut om ”sin” tidigare prorektor.
– Jävsfrågan hoppas jag verkligen att KI-ledningen tänkte igenom redan under 2018, innan de överlämnade ärendet till GU, säger Karin Dahlman-Wright.

KI:s ledning meddelar att beslut kommer att fattas ”skyndsamt”, vilket kan innebära inom en månad.


Kategorier: Artiklar, Etik, Forskningsfusk
Lärosäten: Karolinska institutet