Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lägsta rektorslönerna fortsätter öka mest

Rektorer vid mindre lärosäten toppar listan för procentuell löneökning i senaste revisionen och även nya rektorers löner bidrar till att höja lägstanivån.

22 augusti, 2019
Kajsa Skarsgård
Konstfack
Maria Lantz vid Konstfack är den rektor som fick den största löneökningen, både procentuellt sett och i kronor, bland rektorerna vid landets statliga lärosäten i den senaste lönerevisionen.

2,4 procent är de statliga rektorernas genomsnittliga lönepåslag i revisionen som gäller från 1 oktober 2018, men beslutades i juni 2019 (se alla nya löner här).
De största löneökningarna, på 3,2–5,6 procent, fick rektorerna vid Konstfack (+5 000 kronor), Högskolan i Gävle (+4 000 kronor), Högskolan Väst (+3 500 kronor), Högskolan Kristianstad (+3 500 kronor) och Högskolan i Skövde (+3 000 kronor).
Myndighetschefernas löner ska enligt den statliga policyn sättas utifrån verksamhetens storlek, komplexitet och utsatthet samt till viss del utgå från individens bakgrund och prestation.

SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping har återkommande kritiserat att lönerna främst tycks spegla lärosätenas storlek utan tillräcklig hänsyn till prestation och de små lärosätenas särskilda utmaningar.
De senaste årens lönerevisioner och nya lönebeslut har till viss del lyft de mindre lärosätena och lägst lönesatta rektorerna, vilket Git Claesson Pipping ser positivt på.

Högre lön för nya rektorer
Flera nyanställda rektorer som inte ingår i den senaste revisionen har kommit in på startlöner märkbart högre än sina företrädare: Kungliga Musikhögskolan i Stockholms rektor Helena Wessman (+7 000 kronor), Blekinge tekniska högskolas rektor Mats Wiberg (+4 700 kronor) och Högskolan i Borås rektor Mats Tinnsten (+3 000 kronor).

Vid Sveriges lantbruksuniversitet höjde den nya rektorn Maria Knutson Wedel lönen från sin företrädare i linje med revisionens procentuella genomsnitt (+2 800 kronor). Däremot började Försvarshögskolans nya rektor Robert Egnell med en lägre lön än sin företrädares slutlön (-2 500 kronor).
Gymnastik- och idrottshögskolans rektor Per Nilsson anställdes med 5 500 kronor mer i lön än sin företrädare bara tre månader innan startdatumet för revisionen, i vilken han fick ytterligare en tusenlapp.

Stor lönespridning
Lönespridningen är fortsatt stor bland de statliga rektorerna, med Ole Petter Ottersen vid Karolinska institutet i topp med 139 800 kronor i månadslön och Sara Arrhenius vid Kungliga konsthögskolan längst ner med 93 300 kronor i lön. Totalt sett utmärker sig lärosätena med enskild huvudman, genom höga rektorslöner. Handelshögskolans och Chalmers rektorer toppar alltjämt löneligan för samtliga lärosäten (med 206 000 respektive 185 400 kronor), och Högskolan i Jönköpings rektor (133 000 kronor) kommer på fjärde plats efter Karolinska institutets rektor.

”Nytt förordnande borde ge ny lön”
Maria Lantz, rektor vid Konstfack med 94 500 kronor i månaden, fick den största löneökningen både procentuellt sett och i kronor. Hon kopplar det själv till att hon kom in på en låg lön från början. Dessutom fick hon förra året ett omförordnande som rektor vid Konstfack, ett kvitto på att hon har gjort ett bra arbete under sin första period.

Maria Lantz
Maria Lantz

Ett omförordnande kommer däremot inte med ett nytt lönebeslut utan ska hanteras inom lönerevisionen, till skillnad från om en rektor nyanställs vid ett annat lärosäte vilket oftast resulterar i högre lön.
– Jag tycker att det vore rimligt att också ha en löneavstämning vid omförordnanden. Uppenbarligen har man ju gjort ett bra jobb, och annars kan det kännas lite som att man är en loser om man ställer upp på en andra period i stället för att söka sig någon annanstans, säger Maria Lantz.

Kajsa Skarsgård
Konstfack

Rektorernas löneliga

1. Handelshögskolan i Stockholm

2. Chalmers tekniska högskola

3. Karolinska institutet

4. Högskolan i Jönköping

5. Uppsala universitet

6. Lunds universitet

7. Stockholms universitet

8. Göteborgs universitet

9. Linköpings universitet

10. Kungl. Tekniska högskolan

11. Sveriges lantbruksuniversitet

12. Umeå universitet

13. Karlstads universitet

14. Malmö universitet

15. Örebro universitet

16. Luleå tekniska universitet

17. Linnéuniversitetet

18. Högskolan i Halmstad

19. Mittuniversitetet

20. Gymnastik- och idrottshögskolan

21. Södertörns högskola

22. Mälardalens högskola

23. Försvarshögskolan

24. Stockholms konstnärliga högskola

25. Högskolan i Borås

25. Högskolan Kristianstad

26. Högskolan i Skövde

26. Högskolan Väst

26. Högskolan i Gävle

26. Högskolan Dalarna

27. Blekinge tekniska högskola

28. Konstfack

29. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

30. Kungl. Konsthögskolan

 

Se alla löner här.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023