KI har skäl att oroa sig för utvecklingen i Hongkong

Lärosätets filial har koppling till regimen.

4 juli, 2019
MarieLouise Samuelsson

Detta är en krönika. Åsikterna är skribentens egna.

Den pågående dramatiska utvecklingen med demonstrationer i Hongkong föranledde i måndags kväll Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen att kommentera händelserna i sin blogg, relaterat till att KI bedriver verksamhet i Hongkong genom Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine (MWLC).
Ottersen skriver att KI:s ledning och de ansvariga för MWLC ”är väl medvetna om den allvarliga situationen i Hongkong”. Man har haft kontakter med de anställda som bekräftat att ”allt är okej”.

Men KI:s ledning har all anledning att känna fortsatt oro, eftersom händelserna aktualiserar de frågetecken och inbyggda problem som finns kring att KI alls öppnade filial i Hongkong.
Filialens tillkomst bygger nämligen på att KI försatte sig i vad man utan att överdriva kan kalla beroendeställning i förhållande till Hongkongs regering, den som nu är föremål för demonstranternas protester.

I Universitetsläraren har jag tidigare skrivit om att det var Hongkongs dåvarande regeringschef CY Leung som skaffade fram pengarna (400 miljoner kronor) till den donation som möjliggjorde KI:s filial.
KI:s ledning lanserade visserligen det hela som att en generös ”Sverigevän”, affärsmannen Ming Wai Lau, stod för initiativet. Vilket helt enkelt inte är sant.
Det som hände och som tydligt framgår av den förtroliga mejltrafiken mellan Hongkongs regering och KI:s dåvarande rektor Anders Hamsten, var att CY Leung letade upp donatorn Ming Wai Lau.

CY Leung var också fortsatt aktiv i processen och föreslog, i mejl till dåvarande KI-rektorn Anders Hamsten, att filialen skulle heta Karolinska Institutet China Center; ”I want the word China to be in the name because this would raise the game to the national level and would facilitate KI-China-Sweden-HK-collaboration”.
CY Leung fick inte sin vilja fram, avseende namnet, men det råder inget tvivel om att KI:s nya filial är en angelägenhet också för Peking.

Som om det inte vore nog problematiskt att ett svenskt lärosäte och myndighet på egen hand gör affärer med ett annat lands regering så utspelade sig detta 2014, parallellt med den så kallade paraplyrörelsens demonstrationer mot regeringen och då CY Leung i synnerhet.
Protesterna handlade bland annat om att han ersatte ”liberala” universitetsföreträdare, med politiskt godkända lika med Pekinglojala.

När det nu åter är stora demonstrationer i Hongkong, skriver Johan Lagerkvist, professor i Kinas språk och kultur vid Stockholms universitet (Dagens Nyheter, 26 juni) om det som hände 2014:
”Regeringschefen C.Y. Leung vägrade att ge efter för kraven och i efterspelet av konfrontationen ställdes aktivister inför rätta. Den robotlika kompromisslöshet som Leung uppvisade mot Hongkongs civila samhälle gav bestående ärr.”

Så varför var då KI-ledningen så ivrig att sylta in sig med en regeringschef som begränsade den akademiska friheten och satte studenter i fängelse?
Ett självklart svar är förstås pengarna, de 400 miljonerna var definitivt en fjäder i Hamstens hatt.
Tillkommer gör att KI, till skillnad från demonstranterna i Hongkong, inte ser några problem med att Peking får bestämma.
Tvärtom har Hamstens efterträdare Ole Petter Ottersen i möte med Kinas forskningsminister förnöjt konstaterat det fiffiga i att MWLC innebär en ”superconnector” till fastlands-Kina. Att CY Leung ersatts av Carrie Lam gör ingen större skillnad, också hon är i hög grad Pekinglojal.

KI är för all del inte ensamt i forskarvärlden om att å ena sidan högtidsprata om akademisk frihet och å andra sidan obesvärat liera sig med odemokratiska regimer, när det vankas tillräckligt stora pengar.
Men MWLC är nu inte vilket forskningssamarbete som helst, eftersom KI har outsourcat verksamhet till ett annat och just nu föga tryggt land.

Omsorgen om de KI-anställda, som rektor ger uttryck för i sitt blogginlägg, är säkerligen ärligt menad.
Däremot är det ytterst tveksamt om KI har något handlingsutrymme, om exempelvis lokala MWLC-anställda skulle hamna i svårigheter.

Man kan också fråga sig om KI öppet kan ta ställning för demokratin i Hongkong, med tanke på att MWLC är finansierat och orkestrerat av den av demonstranterna kritiserade och Pekinglojala regeringen i Hongkong.

MarieLouise Samuelsson, journalist och mångårig medarbetare på Universitetsläraren som med jämna mellanrum återkommer med nyhetskrönikor på universitetslararen.se

MarieLouise Samuelsson

Håller du med eller inte? Skriv till redaktionen.

Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023