Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Migrationsverkets nya regler ger doktorander problem

Nya regler gör att doktorander bara har 14 dagar på sig att söka permanent uppehållstillstånd.
– Det leder till problem för de berörda som får gå ganska länge utan giltigt uppehållstillstånd, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.

13 juni, 2019
Per-Olof Eliasson
Migrationsverkets nya regler innebär ytterligare ett hinder som kan göra det svårare för doktorander att stanna i Sverige, menar SULF:s förhandlingschef Robert Andersson. "Då kanske de hellre tar sig någon annanstans i världen. Det här är inget sätt att hjälpa Sverige med kompetensförsörjningen", säger han..

Efter fyra års uppehållstillstånd för forskarstudier i Sverige har en utomeuropeisk doktorand möjlighet att söka permanent uppehållstillstånd. Det har fram till våren 2019 varit möjligt att göra i god tid så att risken att stå utan uppehållstillstånd under handläggningstiden minskat. Nu har Migrationsverket gått ut med information om att det bara är möjligt att söka 14 dagar innan det gamla uppehållstillståndet går ut.

Universitetsläraren ställer frågan till Migrationsverket: Varför denna nya rutin?
– Vår rättschef tog för någon månad sedan ett beslut i ett rättsligt ställningstagande och slog då fast att man inte kan ha dubbla uppehållstillstånd. De nya instruktionerna är en ren service till de sökande, om man har ett giltigt uppehållstillstånd och söker flera månader i förväg kan man få ansökan avvisad och då tappar man fart i ansökningsprocessen. Det är inget dramatiskt utan mer för att hjälpa sökanden, säger David Lindstrand, rättslig expert på Migrationsverkets migrationsrättsenhet.

Tidigare kunde väl Migrationsverket bevilja permanent uppehållstillstånd kanske sex månader innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet gick ut?
– Ja, det har vi kunnat göra tidigare för då har man angett att det går att ha dubbla uppehållstillstånd och personen har kunnat få ett uppehållstånd med längre giltighetstid. Men nu har rättschefen satt ner foten och beslutat att det inte går att ha dubbla uppehållstillstånd.

Kan Migrationsverket inte återkalla det första tidsbegränsade tillståndet när det nya permanenta börjar gälla?
– Tyvärr finns det ingen sådan återkallandeparagraf när det gäller uppehållstillstånd för studier i denna situation. Bara om man misslyckats med sina studier eller avbrutit studierna kan tillståndet återkallas.

Varför en tidsgräns på 14 dagar?
– Man var tvungen att sätta någon gräns och då valde man den här gränsen.

Hur lång tid beräknas handläggningsprocessen för permanent uppehållstillstånd ta?
– Det vågar jag inte svara på, det beror nog på hur många ansökningar som kommer in. Vi har cirka 25–30 dagars handläggningstid på förstagångsansökningar för studenterna i dag. Gällande förlängningsärendena har vi något längre handläggningstider.

Vad blir konsekvensen för den enskilde sökande?
– Om man inte har ett giltigt uppehållstillstånd har man rätt att lämna Sverige, men det finns ingen garanti att man därefter kan återvända hit. Det finns en risk att man inte kan återvända om man exempelvis kommer från ett viseringspliktigt land och ännu inte har beviljats förlängt uppehållstillstånd. Men de nya reglerna påverkar inte möjligheten att i slutänden få permanent uppehållstillstånd, säger David Lindstrand.

”Ytterligare ett hinder”
SULF:s förhandlingschef Robert Andersson kommenterar hur förbundet ser på Migrationsverkets ställningstagande.

Vilket problem är det Migrationsverket vill åtgärda?
– Jag läser det som ett rent juridiskt ställningstagande, det vill säga att man inte kan ha två uppehållstillstånd samtidigt, och så har man inte tänkt så mycket på de praktiska konsekvenserna. säger Robert Andersson.

Vad anser doktorander som hört av sig till SULF?
– Förutom de praktiska konsekvenserna är de också frustrerade eftersom de utgått från den tidigare hanteringen. Några har till och med fått besked från Migrationsverket att de kan söka så fort de fått samman fyra års doktorandstudier. Och så gör de det och då blir ansökan helt plötsligt avvisad för att det kommit nya regler. Doktoranderna har utgått från den information de har fått, och så gäller inte den längre.

Vad innebär det för den enskilde doktoranden?
–  Eftersom uppehållstillstånden för doktorander kan vara på två år kan det bli ganska lång tid som man redan uppfyller kraven på permanent uppehållstillstånd innan man kan söka. Att man inte kan ansöka tidigare än 14 dagar innan ett gällande uppehållstillstånd löper ut leder till problem för de berörda som får gå ganska länge utan giltigt uppehållstillstånd i väntan på beslut. Missar man de två veckornas tidsfönster och söker för sent kan man mista bostadbaserade förmåner från Försäkringskassan som kräver att man har ett giltigt uppehållstillstånd, alternativt att man har sökt ett nytt i tid.

Vilka blir konsekvenserna för samhället av Migrationsverkets ställningstagande?
– Om vi nu har som ambition att behålla de här personerna i Sverige och lägger på ytterligare ett hinder som gör att det blir knepigare att stanna i Sverige. Då kanske de hellre tar sig någon annanstans i världen. Det här är inget sätt att hjälpa Sverige med kompetensförsörjningen.

Vad går det att göra för att ändra på Migrationsverkets regeltolkning?
– Om Migrationsverket gjort en juridiskt korrekt bedömning så är det en politisk fråga att göra det möjligt för Migrationsverket att hantera uppehållstillstånden efter den gamla ordningen, säger Robert Andersson.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023