Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Forskning om Östersjön tar plats på Skansen

Hallå där Jens Olsson, forskare i akvatisk ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och koordinator för lärosätets medverkan i nyöppnade Baltic Sea Science Center på Skansen.

28 maj, 2019
Kajsa Skarsgård

Vad får besökarna möta där?
– Ett akvarium där de får uppleva Östersjöns fiskarter och undervattensmiljöer, sedan en del som handlar om hur Östersjön nyttjas av människan i dag. Det avslutas med en utställning om Östersjöns tre största utmaningar – fisket, miljögifter och övergödning – och en skolsal för praktiska laborationer. Centret är fantastiskt, jag skulle vilja vara där sju dagar i veckan!

Vad hoppas du besökarna tar med sig därifrån?

– Att de har fått upp ögonen för att Östersjön är väldigt fascinerande och inte ett dött innanhav. Att de känner hopp inför utmaningarna vi står inför, människans roll i detta och förstår hur de själva kan påverka. Det är viktigt att visa att det finns mycket kvar att bevara och åtgärda, men att vi också redan har gjort så att det har blivit bättre.

Vad är din roll?

– Tillsammans med andra experter från SLU och Stockholms universitet har jag tagit fram underlaget till utställningen och kvalitetssäkrat det. Tanken är att utställningen sedan ska uppdateras med ny forskning. Vi hoppas också att forskare ska närvara i utställningen och att det ska bedrivas forskning i miljökommunikation där.

Vad betyder samarbetet för SLU?
– Det är ett unikt fönster för vår verksamhet och forskning och förhoppningsvis blir det också en plattform för rekrytering av framtida studenter.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023