Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Utsläppen av koldioxid ökar för andra året i rad

Stockholms konstnärliga högskola sticker ut med sitt relativt sett stora klimatavtryck, enligt en rapport från Naturvårdsverket. Högst poäng för sitt goda miljölednings­arbete får Göteborgs universitet.

27 maj, 2019
Kajsa Skarsgård
Stockholms konstnärliga högskola är det lärosäte med mest utsläpp per årsarbetskraft från flygresor på över 50 mil.

187 myndigheter har redovisat 2018 års miljöledningsarbete för Naturvårdsverket, som i sin sammanfattande rapport ger Göteborgs universitet, GU, 21 av 22 poäng.
16 av lärosätena använder 100 procent förnybar energi för el, värme och kyla, men där ligger GU i botten på 66 procent – trots att universitetet uppger i rapporten att det ställer krav på förnybar el i sitt elavtal.

Naturvårdsverket konstaterar att de totala utsläppen av koldioxid från tjänsteresor och transporter från samtliga myndigheter minskade åren 2013–2016, men har sedan dess ökat igen.
Bland de tio myndigheter som totalt släppte ut mest koldioxid genom flygresor på över 50 mil finns hela sju lärosäten. Dessa är, i fallande ordning: Karolinska institutet, Lunds universitet, Uppsala universitet, KTH, Stockholms universitet, GU och Umeå universitet.

”Ska titta på hur vi kan få ner resandet”
Sett till utsläpp per årsarbetskraft är däremot Stockholms konstnärliga högskola det enda lärosätet av de tio myndigheter med högst utsläpp, närmare bestämt på sjätte plats med 2 691 kilo koldioxid.

Monica Engdahl

Monica Engdahl, kommunikationschef vid högskolan, poängterar att det bara har 181 årsarbetskrafter och utsläppen därför slås ut på få personer, liksom att en del av lärosätets loggade resor görs av studenter och partner i deras olika internationella samarbetsprogram.
– Med det sagt tar vi till oss detta och ska titta på hur vi kan få ner resandet. Det är en utmaning hur vi ska använda mer digitala möten med våra konstformer, vi har mycket undervisningssamarbeten med andra skolor, säger hon.

Mest utsläpp totalt från flygresor på under 50 mil stod Umeå universitet för, medan Sveriges lantbruksuniversitet, GU och Uppsala universitet återfinns på plats åtta, nio respektive tio.
Inget lärosäte toppar den listan sett till utsläpp per års­arbetskraft, utan Umeå universitet dyker då upp först på plats nummer 14.

Naturvårdsverket uppmanar nu regeringen att överväga att införa mål för myndigheternas utsläpp från tjänsteresor med flyg och att göra det möjligt för dem att använda sina förvaltningsanslag för klimatkompensation.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023