Oväntat namn lobbar för ESS och Max IV

Har regeringens förtroende – trots Macchiariniskandalen

23 maj, 2019
MarieLouise Samuelsson

Detta är en krönika. Åsikterna är skribentens egna.

Anders Hamsten har sadlat om och återfinns numera på näringsdepartementet, där han, å regeringens vägnar, nyligen uppdrog åt Vinnova att skapa en ”nationell teknikpark”. Avsikten är att ”stimulera en bred svensk användning” av ESS samt Max IV.
Aningen otippat ingår alltså Karolinska institutets tidigare rektor i det politiska maskineri som försöker sälja in de stora forskningsinfrastruktursatsningarna i Lund.

Nej, det räcker uppenbarligen inte med en ESS-strategi och ett ESS-kansli, nu ska ESS och Max IV också få draghjälp av att det skapas en ”organisation” kring nämnda nationella teknikpark.
Och regeringen, företrädd av näringsminister Ibrahim Baylan (S) och Anders Hamsten, förväntar sig stor uppslutning: ”Alla typer av aktörer, såsom universitet och högskolor, andra myndigheter, forskningsinstitut och företag bör uppmuntras att aktivt delta i utvecklingen av den nationella teknikparken”.

Varför det anses nödvändigt med en teknikpark för att få fart på intresset för ESS och Max IV formuleras tämligen fluffigt i uppdraget till Vinnova: ”Teknikparken ska möjliggöra möten och samverkan mellan olika aktörer i syfte att stimulera nätverksbyggande, forskning och innovation”.

Det är inte bara det fluffiga som gör att det ligger nära till hands att ställa sig frågande till ännu ett stimulanspaket kring ESS.
Eftersom ESS liksom Max IV beskrivs som ”världsunika” anläggningar borde de väl snarare betraktas som självsäljande och inte behöva draghjälp av tjatig politisk lobbyverksamhet.

Det är i och för sig begripligt att regeringen vill försäkra sig om att Sverige får valuta för investerade pengar. Byggkostnaden för ESS landar på 1,84 miljarder euro, av detta står Sverige för 35 procent. Framöver tillkommer driftskostnaden, för närvarande beräknad till 140 miljoner euro, årligen.
Och eftersom finansieringen ännu inte är i hamn kan det förstås väcka viss budgetängslan. Särskilt med tanke på att Sverige, om andra länder inte uppfyller sina åtaganden, har förbundit sig att täcka upp för 85 procent av totalkostnaden.
Det är alltså väldigt stora pengar som framför allt ESS har kostat och kommer att kosta, vilket besynnerligt nog sällan diskuteras eller problematiseras.

Och bland besynnerligheterna kring ESS-politiken tillkommer alltså nu det att det är Anders Hamsten som, tillsammans med Ibrahim Baylan, ägnar sig åt sådant som den där ESS-och-Max IV-främjande teknikparken.
Bakgrunden till det är att Hamsten, efter Macchiarini-affären, landade på den så kallade elefantkyrkogården för myndighetschefer som gjort sig omöjliga på jobbet.
Efter en tid på utbildningsdepartementet knöts Hamsten till näringsdepartementet och fick av dåvarande minister Mikael Damberg (S) uppdrag som samordnare för ESS.
Exakt vad det innebar är oklart, utöver att det handlade om internationella kontakter och därmed mycket utlandsresande.

Vid årsskiftet 2018/2019 gick Hamstens förordnande som myndighetschef ut, men Damberg ville ha honom kvar och från 1 januari fick Hamsten därför en tjänst som ”sakkunnig” i näringsdepartementet.
Man kan åtminstone konstatera att det är ett rejält kliv från Hamstens eget forskningsområde, kardiovaskulära sjukdomar, till ESS och Max IV:s neutroner och synkrotronljus.

Men Hamsten har vad det verkar gjort sig oumbärlig i det som kallas maktens korridorer och om Ibrahim Baylan inte känner sig helt hemmastadd i forskarvärlden så kan Hamsten självfallet bistå med akademisk lingo och kontaktnät.
Och uppenbarligen har inte Macchiarini-skandalen och det som Hamsten själv beskrev som sin ”totala omdömeslöshet”, påverkat regeringens förtroende för den tidigare KI-rektorn.

Kanske kan man se det som att Hamsten, som ministrarnas flitiga hjälpreda, ägnar sig åt något slags statlig botgöring för den skada han åsamkade flaggskeppet KI, genom att in i det sista försvara Macchiarinis framfart.
Men det är också svårt att inte förundras över att någon som blev ett lätt offer för fåfänga drömmar om storslagen forskning på KI, lyckas göra ny karriär som ”sakkunnig” lobbyist för de storslagna förväntningar som, med eller utan teknikpark, finns på ESS och Max IV.

MarieLouise Samuelsson, journalist och mångårig medarbetare på Universitetsläraren som med jämna mellanrum återkommer med nyhetskrönikor på universitetslararen.se

MarieLouise Samuelsson

Håller du med eller inte? Skriv till redaktionen.

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023