Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Kvaliteten ifrågasatt på hälften av landets lärarutbildningar

Nästan hälften av Sveriges grundlärar- och förskollärarutbildningar visar brister i kvaliteten. Det blev resultatet av den första stora utvärderingen av lärarutbildningen på över tio år.

26 april, 2019
MarieLouise Samuelsson

35 lärarutbildningar bedöms ha hög kvalitet, medan kvaliteten vid 32 lärarutbildningar ifrågasätts.
Det är resultatet av Universitetskanslersämbetets, UKÄ, granskning av 67 lärarutbildningar, vid sammanlagt 20 universitet och högskolor. Denna första del av UKÄ:s utvärdering gäller samtliga förskollärar- och grundlärarutbildningar.

Lisa Jämtsved Lundmark Foto: Pernilla Ahlsén

– Det är väsentligt att få en bild av hur det ser ut, än så länge finns inget att jämföra med eftersom någon heltäckande utvärdering inte har gjorts sedan 2008 och en helt ny lärarexamen infördes 2011, säger Lisa Jämtsved Lundmark biträdande avdelningschef på UKÄ:s utvärderingsavdelning.

UKÄ:s beslut bygger på utvärderingar som görs av bedömargrupper bestående av sakkunniga, arbetslivsföreträdare och studentrepresentanter.
Grupperna baserar sina bedömningar på lärosätenas självvärderingar, studenternas examensarbeten, intervjuer med företrädare för högskolan samt studenter och dessutom statistik om genomströmningen på den utbildning som granskas.
Lärosäten med utbildningar vars kvalitet ifrågasätts har nu ett år på sig att rätta till bristerna, i annat fall dras examenstillståndet in om inte lärosätet själv väljer att lägga ned utbildningen.

Brist på disputerad personal
UKÄ konstaterar att brister i delar av examensmålen delvis beror på brist på disputerad personal på vissa utbildningar, med stora studentvolymer.
– Vi hoppas att våra utvärderingar kan bidra till lärosätenas eget utvecklingsarbete med att förbättra kvaliteten, säger Lisa Jämtsved Lundmark.

Enligt Jämtsved Lundmark har ofta förbättringsarbete inletts redan under pågående utvärdering, då själva processen belyser problem som lärosätet självt har upptäckt.
– Givetvis finns också andra reaktioner, men det är viktigt att inte se utvärderingen som något definitivt, utan som en process och att inse att det tar tid att bygga upp en lärarutbildning och att lärosätena har kommit långt.

Enligt utvärderingen får elva förskollärarutbildningar hög kvalitet och åtta ifrågasatt kvalitet, på grundlärarutbildningen får 24 utbildningar hög kvalitet och lika många ifrågasätts. På grundlärarutbildningen med inriktning fritidshem får åtta utbildningar hög kvalitet och fyra ifrågasätts.
På grundlärarutbildningen med inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 får sju hög kvalitet och elva ifrågasatt kvalitet, medan grundlärarutbildning med inriktning årskurs 4-6 visar på nio med hög kvalitet och lika många ifrågasätts.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023