Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Rise satsar på samverkan och skräddarsytt lärande

Trots Sveriges historiska skepsis mot forskningsinstitut har Rise en etablerad roll i landet i dag. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av SULF och Sveriges unga akademi.

18 april, 2019
Lisa Beste

Research Institutes of Sweden, Rise, har valt att utveckla en struktur som ska främja samverkan, med bred tillämpning, hållbarhet och samhällsnytta i sikte. I stället för att vara en paraplyorganisation för autonoma parallella institut, som till och med kan konkurrera med varandra, vill Rise bryta sönder gamla institutsstrukturer.
Organisationen ska bygga på kompetens-, affärs- och innovationsområden snarare än att jobba i ”stuprör” för olika branscher.
– Vi har tagit ett mycket viktigt strategiskt beslut. Vi tror att vi kan bygga innovationskraft i Sverige, om vi har en riktigt bra förmåga att ha både spets och bredd och att en ökad komplexitet gör att lösningarna ofta finns i det tvärvetenskapliga där olika kompetenser möts, säger Pia Sandvik, vd och tidigare styrelseordförande för Rise.

Pia Sandvik var föredragshållare och diskussionspartner när representanter för fackförbund, forskningsfinansi­ärer och forskningsrelaterade föreningar och organisationer träffades på ett seminarium och pratade om Rises roll i relation till universitet och högskolor.

Staten är storägare i bolagen
Under de senaste tre åren har staten blivit ägare till nästan alla aktierna i bolagen som förut var organiserade i den så kallade ”fyrklövern” av forskningsinstitut i Sverige. Det innebär att Sveriges tekniska forskningsinstitut, Swedish ICT research, Innventia och nästan hela Swerea har gått samman i Rise.

Sverige ligger bra till när det gäller innovationskapacitet, men det finns orosmoln. Enligt en rapport från OECD 2016 finns det tecken på att innovationssystemet i Sverige har begränsningar i sin flexibilitet, och det kan komma att påverka vår konkurrenskraft i framtiden. Enligt rapporten behöver Sverige bland annat se över balansen mellan universitet/högskola och forskningsinstitut för att behålla sin ställning i topplistan över framgångsrika innovationsländer. Det är mot bakgrund av det som Rise utvecklar den nya strukturen.
– För många av de utmaningar vi ser i samhälle och näringsliv finns lösningar att finna i gränssnittet mellan olika teknologier och kompetenser, säger Pia Sandvik.

När de industriella ägarna sålde sina aktier inom ”fyrklövern” fanns det två viktiga skäl som gjorde att de bestämde sig för att släppa sitt ägande.
– Med de utmaningar vi ser framför oss räcker det inte att till exempel skogsföretagen är superduktiga på att hantera papper, massa och lignin. De måste också få in exempelvis kompetens om digitalisering. Därför tyckte företagen att det var bättre att komma ihop i en större struktur. Företagen ville också ha ett institut som kan vara en mer framsynt aktör, som kommer till företagen och säger ”vi ser det här, ni borde nog satsa på det här” och inte bara erbjuder det som företag efterfrågar här och nu.

Konkurrens om högskolans arbetskraft
Grundforskning och grundutbildning är inte Rises fokus, men de har en ny satsning på livslångt lärande.
– Verksamheten, Rise professional education, riktar sig med skräddarsydda utbildningar till offentlig sektor och företag som behöver ställa om. Det räcker att bara prata om det här så blir det som en lavin av efterfrågan, säger Pia Sandvik.

30 procent av Rises medarbetare är disputerade och det gör forskningsinstitutet till en konkurrent om högskolans arbetskraft. Även om forsknings­institut som sektor är mycket mindre än universitets- och högskolesektorn så kan konkurrensen om forskarna, inom vissa forskningsområden, leda till att universiteten tappar kompetens som är viktig för att kunna bedriva grundutbildning med spets.
I dag är Rise ett av Europas största forskningsinstitut. Det är ett helt och hållet statligt bolag under näringsdepartementet, med samhällsuppdraget att verka för hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenskt näringsliv. Rise omsatte drygt tre miljarder kronor förra året och intäkterna kommer från näringslivet (51 procent), offentliga finansiärer (22 procent), statliga medel (22 procent) och EU-medel (5 procent).

Pia Sandvik tror att Rise skulle kunna växa och bli dubbelt så stort jämfört med i dag.
– Efterfrågan på det vi gör är oerhört stor, säger hon.

Lisa Beste

Det här var det andra seminariet i en serie som riktar sig till ”forskningspolitiska nördar” som Anna Wetterbom, ordförande i Sveriges unga akademi, uttryckte det. Syftet med seminarieserien är kompetensutveckling, kunskapsbyggande och nätverkande för de som vill lära sig mer om systemet för forskning och högre utbildning.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023