Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Bildningspodden har vuxit till ett digitalt magasin

Redaktören för Bildningspodden, Magnus Bremmer, berättar hur den nyligen omvandlades till det digitala bildningsmagasinet Anekdot. Bakom Anekdot står Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademien.

22 mars, 2019
Per-Olof Eliasson

Vad är skillnaden mellan Bildningspodden och Anekdot?
– Bildningspodden var just en podd, medan vi tar ett steg vidare med Anekdot som har långa essäer, korta förklarande filmer, och poddar. Bildningspodden har lyssnare i alla åldrar, vi har nästan 30 000 prenumeranter, och är en av de största poddarna i genren. Poddformatet når en stor bredd, det är allt från högstadieelever som delar ett avsnitt om Dostojevskij till professorer som lyssnar på sina kollegor. Nu tar vi med den skrivna texten i ett nytt format, som utgår från forskarnas egna villkor och forskning, men samtidigt når ut bredare genom digitala kanaler.

Vilken är er grundtanke?
– Vi utgår från att universiteten har ett slags public service-ansvar när det gäller att sprida kunskap. Genom att använda digitala kanaler på ett redaktionellt sätt är vår ambition att nå en allmänhet som kanske inte nås av lärosätenas kunskapsspridning, inte följer ett universitet på Twitter, och inte aktivt söker akademisk kunskap.

Hur kommer Anekdot att fungera?
– Varje vecka kommer vi att publicera ett nytt poddavsnitt eller en ny essä, och essän kommer också att läsas in så att det går att lyssna på den. Vi vill ha de bästa forskarna att prata eller skriva om en fråga. Forskare från landets alla lärosäten är välkomna att medverka. Vi ser Anekdot som en angelägenhet för hela landet, medielandskapet behöver det här.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023