Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ny dokumentär skildrar omstridda institut

Konfuciusinstituten, som drivs av kinesiska staten vid universitet i andra länder, expanderade snabbt 2006–2007. Men sedan 2013 har ökningstakten saktat ner.

20 mars, 2019
Per-Olof Eliasson

Filmaren Doris Liu visade nyligen sin dokumentär In the Name of Confucius på Göteborgs universitet.
I filmen får vi via rekonstruktioner följa Sonia Zhao som var lärare vid Konfuciusinstitutet vid McMaster University i Kanada. För att få jobbet som lärare i kinesiska i Kanada tvingas hon, innan hon lämnar Kina, skriva på ett kontrakt. Där förbinder hon sig bland annat att inte utöva eller förespråka den förbjudna rörelsen Falun Gong som hon är anhängare av.

Sonia Zhao hoppar senare av jobbet på Konfucius­institutet. Därefter företräds hon av en människorätts­advokat och får asyl i Kanada. Konfucius­institutet vid McMaster University läggs ned 2013.

Strid om institut i Toronto
Vi får i filmen också följa striden om ett Konfuciusinstitut i Torontos skoldistrikt, Kanadas största. Frågan behandlas 2014 i en rad sammanträden i skoldistriktets styrelse, Toronto District School Board, TDSB. När föräldrar protesterar för att de anser att deras barn är utsatta för indoktrinering tas frågan upp till granskning i skoldistriktets styrelse.

Vid styrelsens första sammanträde om ärendet samlas demonstranter utanför byggnaden. De protesterar mot Konfuciusinstitutet genom att tyst bära svarta bindlar över munnen.
Men till nästa möte har även pro-kinesiska demonstranter mobiliserats och för varje sammanträde blir stämningen mellan demonstranter och motdemonstranter allt hätskare.

Ett av sammanträdena är en offentlig hearing där bland annat den avhoppade läraren Sonia Zhao framträder. Vid hearingen beskriver också en före detta chef vid kanadensiska underrättelsetjänsten Konfuciusinstituten som en ”trojansk häst”. Han menar att instituten försöker göra unga människor lojala med Kina för att i framtiden kunna värva dem som agenter. Andra uttrycker oro för den bristande yttrandefriheten inom Konfuciusinstituten.
Vid det fjärde och avslutande sammanträdet i TDSB blir beslutet – med rösterna 20–2 – att lägga ned Konfuciusinstitutet.

Försök att stoppa filmvisningar
I en sidosekvens i filmen besöker Doris Liu ett annat skoldistrikt. Där framgår det att stora pengar är inblandade. De ansvariga avbryter intervjun när Doris Liu insisterar på att få svar om yttrandefrihet.

Vid utfrågningen efter filmen berättar Doris Liu att hon visat filmen vid 80 tillfällen i tolv länder. Vid tre tillfällen har kinesiska myndigheter försökt stoppa visningen, i Japan och i Australien.

Det senaste tillfället var vid Victoria University i Melbourne. Tio dagar innan visningen meddelade universitetet arrangörerna att det blivit en dubbelbokning så att det inte fanns någon plats. Så småningom kom det fram att det kinesiska konsulatet utövat påtryckningar på universitetet.
– Men det slutade med att filmen visades i parlamentet i South Wales i stället, säger Doris Liu.

Snabbast expansion 2006–2007
Doris Lius research visar att det i december 2018 fanns 548 Konfuciusinstitut fördelade på alla världsdelar och 1 193 Konfuciusklassrum, som är en mindre enhet.
Hon berättar att Konfucius­instituten expanderade som snabbast 2006–2007 då ett nytt institut öppnade var femte–sjätte dag.

Men sedan de första Kon­fuciusinstituten i Kanada lades ned 2013 har instituten fått större uppmärksamhet varvid ökningstakten har minskat; bara 23 nya kom till under 2018.
Totalt har hittills 25 Kon­fucius­­institut lagts ned, i både Nordamerika och Europa.
– De stängs i allmänhet ned i tysthet eftersom man inte offentligt vill förolämpa den kinesiska regeringen.

I Sverige har Konfucius­instituten vid universiteten i Stockholm och Karlstad samt vid Blekinge tekniska högskola stängts. Det har även funnits ett Konfuciusklassrum i Uppsala. Nu finns det Kon­fuciusinstitut vid Luleå tekniska universitet och på gymnasienivå i Borlänge och ett Konfuciusklassrum i Falkenberg.
– Västliga demokratier respekterar mänskliga rättigheter och spelar enligt reglerna. Men det gör inte kinesiska myndigheter, de respekterar inte några demokratiska regler. Hur hanterar man det? Man måste komma ihåg att de kan använda hur fula metoder som helst, säger Doris Liu mot slutet av frågestunden.

Per-Olof Eliasson

Konfuciusinstituten startade 2004 och är en verksamhet som drivs och bekostas av kinesiska staten.

Instituten syftar officiellt till att undervisa i kinesiska språket och informera om Kina i andra länder, främst vid universitet.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023