Nu kartläggs Sveriges alla insekter

Ayco Tack, lektor i ekologi och evolution vid Stockholms universitet, håller på att kartlägga Sveriges och Madagaskars insekter tillsammans med volontärer och andra forskare.

Varför gör ni den här kartläggningen?
– Vi hoppas få mer kunskap om hur insekterna lever och var, om mångfalden och komplexiteten i insektssamhällena och deras roll i ekosystemet. Insekter bär också på mikroorganismer som vi ska passa på att undersöka.

Hur hittar ni insekterna?
– Projektet är på fem år och de första två åren nu samlar vi insekter inom ett massivt program. I Sverige kommer vi till våren att ha 100 volontärer och 200 fällor som ska tömmas varje vecka på sommaren och var fjärde på vintern. Vi söker fortfarande efter volontärer i norra Sverige.

Vad händer sedan?
– Insekterna hamnar i en flaska med konserverande vätska. Vi sekvenserar deras dna från vätskan och insekterna lämnas intakta så att de sedan kan undersökas taxonomiskt. Vi kommer att producera mycket material för forskare att jobba med. Medborgarforskningen blir också ett sätt att kommunicera behovet av biologisk mångfald och öka människors intresse för naturen.

Hur många nya arter hoppas ni hitta?
– I Sverige bedöms 90 procent av insektsfaunan vara känd, i Madagaskar kan siffrorna vara de omvända. Madagaskar utgör en bra konstrast till Sverige för att det är en isolerad ö sedan lång tid och är känt för sin biologiska mångfald och lokala evolution av olika arter. Sverige var länge täckt av is och insektsfaunan här är därför relativt ung.


Kategorier: Artiklar, Forskning, Samverkan
Ayco Tack