Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF JO-anmäler Migrationsverket: ”Vill kasta ut den som är för duktig”

Migrationsverket vill visa ut doktorander som klarat forskarstudierna på mindre än fyra år.
– Argumentet att man ska kastas ut för att man varit för duktig är så dumt så att det inte liknar något, säger Robert Andersson på SULF.
Förbundet JO-anmäler nu Migrationsverket för felaktiga motiveringar till utvisning av doktorander och för att inte följa domstolspraxis.

21 februari, 2019
Per-Olof Eliasson
– Migrationsverket har missuppfattat och felciterat förarbetena till lagändringen. Det står tydligt i propositionen att det inte har någon betydelse hur doktoranden finansierar studierna, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.

2014 infördes en ny bestämmelse i utlänningslagen som syftar till att Sverige ska kunna behålla högt kvalificerade personer i landet. Ändringen innebar att en utländsk doktorand som haft uppehållstillstånd för forskarstudier i fyra år under en sjuårsperiod kan få permanent uppehållstillstånd. Detta påpekar SULF i sin anmälan till Justitieombudsmannen, JO.
– SULF kastar inte iväg JO-anmälningar det första vi gör. Men vi har sökt dialog med Migrationsverket om de här frågorna under flera år utan resultat, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.

”Verket har missuppfattat”
Som den ena grunden till JO-anmälan anger SULF att Migrationsverket har felaktiga motiveringar till sina beslut.
Förbundet menar att Migrationsverket rutinmässigt har en skrivning i sina avslag på ansökningar om permanent uppehållstillstånd; att den sökande inte haft doktorandtjänst under hela tiden denne haft uppehållstillstånd för doktorandstudier.
– Migrationsverket har missuppfattat och felciterat förarbetena till lagändringen.  Det står tydligt i propositionen att det inte har någon betydelse hur doktoranden finansierar studierna, säger Robert Andersson.

Förlegad mall används
Migrationsverket har självt intagit den ståndpunkten i ett överklagande till Migrationsdomstolen i Luleå 2016: ”Migrationsverket upprätthåller inte ett krav på att en sökande ska ha varit anställd som doktorand.” och lägger till att det är självklart att även exempelvis stipendiater ska kunna tillgodoräkna sig tid för att ansöka om permanent uppehållstillstånd.
– SULF har i kontakter med Migrationsverket fått information om att skrivningen att den sökande måste ha doktorandtjänst kommer från en förlegad beslutsmall. Men beslutsmallen fortsätter att användas, senast i januari 2019, säger Robert Andersson.

”Tycks leta skäl att kasta ut folk”
Migrationsverket har även en alternativ motivering att avslå doktoranders ansökan om permanent uppehållstillstånd. Det är om doktoranden klarat av forskarstudierna på kortare tid än fyra år.
– Att de här doktoranderna som varit snabba och effektiva riskerar att utvisas motverkar helt lagstiftarens syfte att kunna behålla högt kvalificerade personer i Sverige. Argumentet att man ska kastas ut för att man varit för duktig är så dumt så att det inte liknar något. Särskilt när migrationsdomstolarna upprepade gånger haft motsatt uppfattning, säger Robert Andersson.

– Man kan dra en parallell till de så kallade kompetensutvisningarna. Här vill Migrationsverket utvisa de mest kvalificerade. Migrationsverket verkar leta efter skäl att kasta ut folk medan domstolarna letar efter skäl att behålla folk i landet, lägger han till.

Följer inte domstolspraxis
Den andra grunden till SULF:s JO-anmälan är att Migrationsverket inte följer den praxis som bildats genom domstolsutslag.
– Under de drygt fyra åren sedan lagändringen har det utvecklats en praxis av migrationsdomstolarna som går tvärsemot Migrationsverkets uppfattning. Trots det håller Migrationsverket stelbent fast vid sina ståndpunkter.

Migrationsdomstolarna har alltså upprepade gånger dömt till de sökandes fördel i fall denne klarat av forskarstudierna på kortare tid än fyra år, alternativt haft uppehållstillstånd av andra skäl än forskarstudier under en del av tiden.
– I flera fall har Migrationsverket inte överklagat till Migrationsöverdomstolen när en dom gått dem emot, eller så har Migrationsverket inte fått prövningstillstånd.

Migrationsverket har i sin kommunikation med SULF vidhållit att det står fast vid sin ståndpunkt.
– Eftersom Migrationsverket inte regelmässigt försöker överklaga domar som går dem emot får man en bild av att verket inte vill ha ett avgörande i högsta instans som riskerar att gå emot deras uppfattning.

Som avslutning på sin JO-anmälan skriver SULF att Migrationsverket i de frågor det nekats prövningstillstånd ska rätta sig efter praxis från migrationsdomstolarna.
– Vi hoppas att JO ska titta på frågan att Migrationsverket vidhåller sin uppfattning trots den praxis som bildats vid domstolarna och att man inte anstränger sig för att få vägledning genom ett avgörande i högsta instans, säger Robert Andersson.

JO har ännu inte tagit ställning till om eller hur myndigheten ska behandla SULF:s anmälan.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023