Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Sverige ansöker om nytt medlemskap i kvalitetssamarbetet ENQA

UKÄ kommer nu att ansöka om att åter komma med i det europeiska kvalitetssäkringssamarbetet ENQA. Sverige underkändes av ENQA 2012 efter att ha brutit mot dess överenskommelser.

14 februari, 2019
Per-Olof Eliasson

ENQA, European Association for Quality Assurance in Higher Education, är en europeisk sammanslutning av kvalitetssäkringsorganisationer för högskolenivån, huvudsakligen motsvarigheten till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i olika länder.
För att få vara med krävs att man har ett kvalitetssäkringssystem, som följer de överenskommelser som finns inom Bolognaområdet.

De överenskommelserna bröt Sverige mot när regeringen 2010 beordrade Högskoleverket att införa ett kvalitetssäkringssystem som regeringen tagit fram i stället för Högskoleverkets eget system. Till följd av det avgick universitetskansler Anders Flodström. Två år senare underkändes Sverige av ENQA.
– ENQA bedömde att det kvalitetssäkringssystem som vi hade inte var ”fit for purpose”, det ledde inte till kvalitetsutveckling bland annat på grund av att det hade för smalt fokus, säger UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm.

”Regeringen detaljstyrde”
Det smala fokuset bestod i att kvalitetssäkringssystemet till stor del koncentrerades på att bedöma ett fåtal kandidatuppsatser på varje utbildning.
– Men ENQA ifrågasatte också granskningsmyndighetens, dåvarande Högskoleverkets, självständighet i förhållande till politiken eftersom regeringen gick in och detaljstyrde utformningen av systemet, säger Anders Söderholm.

Men nu ska alltså UKÄ återigen ansöka till ENQA.
– Det har varit en process för att komma tillbaka som innebär att vi byggt upp ett nytt system för att kvalitetssäkra högskolans utbildningar. Med det som grund, nu när det är sjösatt och igång, ansöker vi om medlemskap på nytt.

Vad har ni gjort som gör att det här systemet ska komma att fungera bättre?
– Dels har vi en friare ställning gentemot regeringen än vad Högskoleverket hade genom att vi nu har uppdrag att forma kvalitetssäkringssystemet. Vi har inte ett uppdrag att genomföra ett kvalitetssäkringssystem som regeringen beslutat om.

– Dels tar det system vi har nu tillvara både på lärosätenas egen kvalitetssäkringsprocess, och ställer krav på att lärosätena arbetar aktivt med sitt eget kvalitetssäkringsarbete.

Varför vill UKÄ vara med i ENQA?
– Grunden är att det är en överenskommelse som harmoniserar kvalitetsarbetet mellan de europeiska länderna; ett medlemskap i ENQA är ett sätt att garantera att kvalitetssäkringssystemen faktiskt säkrar kvaliteten och utvecklar den.

Vad händer härnäst?
– Vi startar nu arbetet, vi tar kontakt med ENQA och talar om för dem att vi kommer att söka igen. Sedan kommer vi att förhandla fram en tidtabell, men vår bedömning just nu är att vi kommer att få ett beslut under andra halvåret 2020.

Hur ser processen ut?
– Vi kommer att få göra en självvärdering och beskriva vårt system, utifrån de överenskommelser som är gjorda. Sedan kommer ett team av experter och besöker Sverige och talar med oss och med lärosätena. Expertteamet landar så småningom i en rapport där de rekommenderar ett beslut.

Räknar ni med att få er ansökan godkänd?
– Ja, det är vår övertygelse, säger Anders Söderholm.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023