Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF varnar för luckor i lagen vid hård brexit

Regeringen förbereder lagstiftning för att mildra de mest akuta konsekvenserna i händelse av en avtalslös brexit. Men SULF har i förslagen hittat luckor som kan drabba doktorander, studenter och anställda.

14 februari, 2019
Kajsa Skarsgård
Om det blir en avtalslös brexit försämras villkoren för britter i Sverige och svenskar i Storbritannien över en natt.

Om Storbritannien kraschar ut ur EU utan avtal, vilket i nuläget ser ut att kunna ske redan vid midnatt den 29 mars, kommer 100 000 svenskar där och 20 000 britter i Sverige plötsligt att förvandlas till tredjelandsmedborgare i lagens mening.
Det betyder bland annat att britterna måste söka uppehållstillstånd och arbetstillstånd för att få fortsätta vistas i Sverige, och ansökan måste göras från utlandet.

Men bland regeringsförslagen som har skickats ut på remiss finns bland annat ett undantag från dessa regler, vilket ska gälla i ett år för de britter som redan är i landet. Regeringen vill också få mandat att meddela ytterligare föreskrifter gällande uppehållstillstånd för brittiska medborgare, för att snabbare kunna ändra reglerna beroende på hur brexit genomförs.

SULF välkomnar detta, men påpekar också att brittiska anställda och doktorander i Sverige för närvarande har uppe­hållsrätt, och att det krävs att man har haft uppehålls­tillstånd för att efter fyra år ha möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd.
– Vår erfarenhet är att Migrationsverket tolkar bestämmelserna bokstavligt, så om man inte ändrar dem kommer dessa personer att få svårare än andra tredjelandsmedborgare att få permanent uppehållstillstånd, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.

Riskerar förlora förmåner
I sin remiss påpekar SULF att studerande britter och vissa doktorander riskerar att omedelbart förlora bosättningsbaserade förmåner som barnbidrag, föräldrapenning på lägsta grundnivå, tandvårdsstöd och bostadsbidrag. SULF föreslår att de som har rätt till dessa socialförsäkringsförmåner vid utträdet ska få behålla dem.

SULF vill också att studenter som redan har påbörjat sin utbildning i Sverige ska få slutföra den avgiftsfritt och få behålla eventuellt studiestöd.

För svenskar som lever i Storbritannien vid utträdet ur EU föreslår regeringen en undantagsregel, vilken gör att de fram till årsskiftet kan behålla trygghetsförmåner som utbetalas från Sverige, så som föräldrapenning, men däremot inte arbetslöshets­ersättning.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023