Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Man kan anta att det är status att läsa i Lund”

För första gången jämförs Sveriges fyra största universitet med varandra. Samman­taget är skillnaderna ganska små, men Lund framstår mer som ett elituniversitet än de andra.

11 februari, 2019
Per-Olof Eliasson
Universiteten i Lund, Uppsala, Göteborg och Stockholm har jämförts i en rapport som undersöker lärosätenas prestationer och studentpopulationer.

Magnus MacHale-Gunnarsson, utredare vid Göteborgs universitet, GU, som sammanställt rapporten menar att olika fördelning av fakulteter slår igenom på många områden. De gamla universiteten i Uppsala och Lund är mer forsknings­­tunga än de nyare i Stockholm och Göteborg.
– Det kan åtminstone delvis förklaras av att Stockholm och Göteborg har stora lärarhögskolor som har mycket undervisning och lite forskning, säger Magnus MacHale-Gunnarsson.

Magnus MacHale-Gunnarsson

Men vissa skillnader mellan universiteten kan inte härledas till fördelningen av ämnen.
– En sak är internationalisering, där Lund ligger högst, exempelvis både i antalet free­movers och i antalet betalstudenter.

Stockholm och Göteborg har ungefär lika många betalstudenter, Uppsala dubbelt så många och Lund nästan tre gånger så många.
– Vi vet sedan tidigare att GU ligger lite sämre till i internationalisering. Det jobbar vi på och hoppas att det slår igenom om några år.

I samverkan med det omgivande samhället är däremot Göteborgs universitet bäst.
– Men Vetenskapsrådets olika mått för samverkan är nya och vi vet inte riktigt vad de står för om man bryter ner dem på lärosätesnivå, reserverar sig Magnus MacHale-Gunnarsson.

Minst studentmångfald i Lund
Andelen studenter från studieovana hem är minst i Lund och störst i Stockholm. Uppsala och Göteborg ligger däremellan på skalan av snedrekrytering. Lund rekryterar även färre svenska studenter med utländsk bakgrund.

Lunds universitet har också högst meritvärde från gymnasiet, flest program med högt söktryck och lägst antal program med lågt söktryck.
I Uppsala är det nästan tvärtom. Uppsala har lägst andel program med högt söktryck, skillnaden till Lund är hela 20 procentenheter.
– Kanske kan man sluta sig till att det är status att läsa i Lund, vilket folk som inte kommer från en akademisk tradition eller är nyanlända i Sverige inte vet.

Men en rad parametrar, som prestationsgrad och citeringar, skiljer inte mycket mellan universiteten.
– Jag slås av att de är ganska lika varandra i många avseenden, säger Magnus MacHale-Gunnarsson.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023