Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Intern partilogik inom S gjorde Ernkrans till minister

Den som undrar varför just Matilda Ernkrans (S) blev minister kan hitta svar i den inre partilogik som styr socialdemokratisk ”personalpolitik”. Den otippade ministern berättar för Universitetsläraren att hon nu ser fram emot att driva svensk kompetensförsörjning.

7 februari, 2019
MarieLouise Samuelsson
Kristian Pohl
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

– Jag tar mig an statsrådsposten med hela min bredd av kompetens och kommer att ha nytta av den erfarenhet jag har av att länge ha funnits i den nationella politiska hetluften, säger Matilda Ernkrans till Universitetsläraren.

Som ny minister för högre utbildning och forskning hamnar hon ofrånkomligt i sektorns speciella hetluft. Det gick, exempelvis, inte många dagar innan Macchiarini-affärens visselblåsare uppmanade Ernkrans att ta sig an den av Harriet Wallbergs bok aktualiserade kritiken mot Karolinska institutets, KI:s, hantering av skandalen.

Vidare väckte Matilda Ernkrans första framträdande stor förvåning, att hon inte ens nämnde forskning, utan enbart talade om högre utbildning.
– Den fria forskningen ska värnas, men eftersom det var ont om tid valde jag att fokusera på högre utbildning, förklarar ministern.

Distansutbildning i fokus
Det står också klart att högre utbildning är det hon ”brinner för”, närmare bestämt att den ska tillgängliggöras i hela landet, genom mer distansutbildning.
– Jag vill fördjupa och utveckla mer av distansutbildningen, det behövs ännu mer distansutbildning för att bryta snedrekryteringen.
– Jag ser verkligen att det är den högre utbildningens och forskningens uppgift att driva svensk kompetensförsörjning.

Matilda Ernkrans menar att det underlättar att hon efterträder en socialdemokrat (Helene Hellmark Knutsson) och att de två ”jobbat nära tillsammans” under Ernkrans tid som ordförande i utbildningsutskottet, dit hon kom i mars 2018 då Ernkrans avlöste Lena Hallengren (S) som då blev barn-, äldre- och jämställdhetsminister.
Stefan Löfven motiverade också utnämningen av Ernkrans genom att framhålla hennes ordförandeskap  i utskottet som garant för att hon ”kan frågorna”.

Rockad på politiska poster
Men i sammanhanget är det värt att notera den där inre partilogiken.
Att Ernkrans alls kom till utbildningsutskottet berodde framför allt på Socialdemokraternas behov av att omplacera de sina.
Åsa Westlund som i egenskap av EU-parlamentariker drivit miljö- och jordbrukspolitik ansågs förra året förtjäna att ta över som ordförande i riksdagsutskottet för dessa frågor. Därmed måste Matilda Ernkrans flytta på sig, efter att ha varit ordförande sedan 2010.
Och, fortfarande enligt partilogiken, måste Ernkrans erbjudas ordförandeskap i ett annat utskott, vilket alltså blev utbildningsutskottet, en post som efter tio månader skulle visa sig bli avstampet till ministerposten för högre utbildning och forskning.

Lärarutbildningen på dagordningen
Som minister kommer hon att ha utbildningsministern Anna Ekström (S) som departementschef och Matilda Ernkrans säger att de två kommer att jobba nära tillsammans, vilket faller sig naturligt då skolfrågorna hör samman med lärarutbildningen.
Att utbildningen ska reformeras är, som Ernkrans påpekar, ett resultat av överenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna. Men att se till att det blir fler lärare och  bättre utbildning finns ju i hög grad också på den socialdemokratiska agendan.
Matilda Ernkrans är medveten om att flera projekt redan har sjösatts, som fler vägar till läraryrket, men hon ser fram emot att ”fördjupa det arbete som pågår”.

Hon ärver självfallet också annat än lärar- och skolrelaterade frågor, som Löfvens och Hellmark Knutssons färska vallöfte att uppgradera Mälardalens högskola till tekniskt universitet.
– Det är en viktig fråga för mig och något jag tar med mig i det kommande arbetet. Vi kommer att få anledning att återkomma i frågan.

”Struten efterlängtad”
Ett annat arv är slutbetänkandet från Struten, Styr- och resursutredningen, som överlämnades till Matilda Ernkrans den 1 februari.

I en skriftlig kommentar från Matilda Ernkrans heter det bland annat att: ”Den här gedigna utredningen är efterlängtad av många och blir ett viktigt underlag för mitt fortsatta arbete” samt att ”svensk skola och sjukvård är i stort behov av utbildad personal, och näringslivet jagar efter rätt kompetens. Här blir utredningens förslag ett viktigt underlag i mitt kommande arbete för att förbättra kompetensförsörjningen”.
– Det är ett annat tempo i regeringen än i riksdagen, konstaterar Matilda Ernkrans, apropå de många ärenden som redan landat på hennes bord.
– Men utbildningsdepartementet är en väldigt professionell organisation och till min kompetens hör att jag är van att snabbt ta till mig komplicerad information.

Lärosätesbesök inplanerade
Hon har redan träffat lärosätenas rektorer vid den årliga rektorskonferensen på Steningevik, ”det kändes rätt att prioritera även om det blev ett kort besök”.

Som ny minister kommer hon också att göra de sedvanliga besöken på lärosäten, här nämner hon först Karlstads universitet kopplat till lärarutbildningen men tillägger att hon självfallet också kommer att besöka ”de stora forskningstunga” lärosätena.
– Jag ska göra vad jag kan för svensk kompetensförsörjning, att vara minister för högre utbildning och forskning är ett jättehedrande uppdrag, att få finnas i framkant.

MarieLouise Samuelsson
Kristian Pohl
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023