Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Bröt mot offentlighetsprincipen – får kritik av UKÄ

Örebro universitet får hård kritik av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Lärosätet har brutit mot offentlighetsprincipen genom att lämna två begäranden om allmänna handlingar obesvarade i flera månader. Även UKÄ möttes av tystnad när myndigheten krävde en förklaring av universitetet.

18 januari, 2019
Jennie Aquilonius
Örebro universitet
Det dröjde 125 dagar – fyra månader – innan Örebro universitet gav reaktion på en begäran om allmänna handlingar. Svaret från universitetet kom först efter påstötningar från UKÄ.

Det var den 14 december 2017 som Jan Andersson begärde ut handlingar i ett ärende som rörde trakasserier vid Örebro universitet. Universitetsläraren har tidigare skrivit om fallet där en grupp som kallade sig ”De utsatta” vittnade om att en professor vid Örebro universitet systematiskt trakasserat sina medarbetare i flera år. En annan person begärde också ut handlingar i ärendet den 26 januari 2018. Ingen av dem fick svar.
– Problemet var inte att jag inte fick dokumenten, utan att universitetet totalt ignorerade mig fram till att UKÄ blev involverade, säger Jan Andersson, som egentligen heter något annat men vill vara anonym.

Missat tre saker på kort tid
Han anmälde Örebro universitet till UKÄ den 8 mars 2018. Myndigheten uppmanade lärosätet att yttra sig senast den 12 april. När något svar fortfarande inte kommit den 17 april hörde UKÄ av sig till universitetets registrator, som bekräftade att handlingen hade tagits emot och lämnats till juristavdelningen. Dagen därpå återkom en av juristerna och bad om förlängd svarstid för att utreda vad som hänt.
– Det är anmärkningsvärt att universitetet under den här korta tiden har missat tre saker som man borde ha hanterat, säger Stefan Axelsson, verksjurist på UKÄ.

I sitt svar till UKÄ den 23 april skriver universitetet att registrator hade tagit emot de två begärandena om handlingar som Jan Andersson och den andra personen skickat i december och januari. Universitetet kunde inte hitta någon förklaring till varför ärendena blivit liggande, annat än att handlade om ”ett oavsiktligt misstag som beror på den mänskliga faktorn”. Universitetet skrev även att registrator nu hört av sig till de två e-postadresserna och meddelat att deras respektive begäran skulle hanteras omgående och skyndsamt.

Ska hanteras skyndsamt
Enligt offentlighetsprincipen får vem som helst ta del av myndigheters handlingar så länge de inte omfattas av sekretess. Allmänna handlingar ska enligt tryckfrihetsförordningen, TF, hanteras skyndsamt, vilket enligt UKÄ innebär att besked om handlingen ska lämnas samma dag eller senast inom några dagar, beroende på sekretessprövningen.
I sitt beslut riktar UKÄ stark kritik mot Örebro universitet: att två personer efter drygt fyra respektive tre månader fortfarande inte hade fått besked om de fick ta del av handlingarna ”står i uppenbar strid med skyndsamhetskravet i TF och Örebro universitet ska kritiseras för detta”.

Det inträffade tyder enligt UKÄ på att universitetets rutiner brister när det gäller att hantera inkomna handlingar. Myndigheten utgår från att universitetet ser över sina rutiner och vidtar nödvändiga åtgärder. UKÄ avslutar därmed ärendet.
– Det har inte förekommit några sådana här klagomål tidigare. Därför gör vi bedömningen att vi inte behöver göra en uppföljning, säger Stefan Axelsson.

”Dåligt skött av oss”
Louise Pålsson är universitetsdirektör vid Örebro universitet och ansvarig för den administrativa verksamheten. Hon är självkritisk.
– Jag kan inte säga annat än att det här är mycket dåligt skött av oss. Det är en serie misstag som inte ska begås. Det finns från vår sida ingen brist på kunskap om vilka regler som gäller. Jag förstår UKÄ:s kritik och instämmer i den, säger Louise Pålsson.

Universitetet jobbar nu med att stärka rutinerna för att förhindra att något liknande händer i framtiden. Det handlar till exempel om att utveckla digitala lösningar som ska se till att ärenden inte blir liggande, bland annat genom påminnelser och varningar. Rutinerna för vilka som hanterar inkomna skrivelser ska bli tydligare och ledningen ska även informera mer om den här typen av ärenden inom organisationen.

Jennie Aquilonius
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023