Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Frustrerade finska forskare söker sig oftare till Sverige

Antalet universitetslärare och forskare som lämnat Finland till förmån för Sverige har närmast fördubblats på sex år.
– Våra politiker har behandlat universiteten ganska hårdhänt, säger Riku Matilainen på Forskarförbundet.

20 december, 2018
Sören Viktorsson
Samuli Lintula
Anslagen till finska universitet, däribland Helsingfors universitet och Åbo akademi, har minskat kraftigt sedan 2011.

Enligt en sammanställning av Finlands Akademi, som närmast motsvarar svenska Vetenskapsrådet, fick hela 353 forskar­utbildade från Finland anställning i Sverige under perioden 2011–2016.

Motsvarande siffra för åren 2005–2010 är 181.
– Som forskare har man i princip en internationell arbets­marknad, säger special­forskare Timo Kolu vid Finlands Akademi.

Tröskeln att byta land torde vara låg om man ser bättre möjligheter utomlands.
– En del av de forskare som flyttat till Sverige tycker att de där fått klart bättre möjligheter. Vår undersökning visar att flyttströmmen i relativa termer är störst till länder med hög nivå på forskningen, förklarar Timo Kolu.

Löften har svikits
Bland de universitetsanställda i Finland har det länge funnits ett utbrett missnöje över utvecklingen.
– De löften som gavs av politikerna i samband med universitetsreformen 2010 har svikits. Det handlade bland annat om ett ”universitets­index” som skulle kompensera för kostnadsökningar, vilket i regel dock inte har skett, säger Riku Matilainen, förhandlingschef på Forskarförbundet i Helsingfors.
– Man har skurit kraftigt, vilket lett till ett tryck att söka sig utomlands.

Enligt ansedda veckotidningen Suomen Kuvalehti har anslagen till universitet och forskning minskat med 600 miljoner euro sedan 2011, samtidigt som mer än 3 500 anställningskontrakt upphört.
Hela utbildningssektorn har bantats, men enligt tidskriften har främst den högre utbildningen drabbats under statsminister Juha Sipiläs (C) regeringstid, från 2015.

I april 2019 är det åter riksdagsval i Finland. Bedömer du att universitetens situation kommer att uppmärksammas?
– Tillsammans med Profes­sors­­förbundet lobbar vi för att universiteten och forskningen ska finnas på diskussions- och beslutsagendan. Vi hoppas dessa frågor ska komma upp i valrörelsen, säger Riku Matilainen.

Sören Viktorsson
Samuli Lintula
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023