Franska filosofer protesterar mot mansdominans

Hallå där, Aurélie Knüfer, filosof och universitetslärare i Montpellier i Frankrike, som i ett upprop med hundratals kollegor protesterar mot mansdominansen inom sitt ämnesområde.

Vilken ställning har filosofin i Frankrike?
– Den är omgärdad av prestige, och ses som den förnämsta inom humaniora. Men det är också en disciplin som är mer mansdominerad än andra.

Varför är 70 procent av alla universitetslärare i filosofi män?
– När jag studerade filosofi var vi lika många kvinnor som män. Men på fakulteterna möts vi av ett glastak. Männen vill inte förlora sin ställning inom detta statusfyllda ämnesområde. Det är också en konsekvens av att kvinnor länge ansågs som mindre intelligenta än män. Men mansdominansen märks också genom vilka filosofer som studeras. I undervisningen på gymnasiet ingår till exempel bara en enda kvinna, Hanna Arendt.

Är inte orsaken att det finns få kvinnliga filosofer?
– Nej. Det finns betydligt fler kvinnor att studera än de som ingår i programmen. Frågan är också hur man definierar titeln filosof. Varför betraktas till exempel Auguste Comte som filosof och inte Olympe de Gouges?

Vad är målet med uppropet?
– Jag hoppas framför allt att det ökar medvetenheten om problemet. Målet är också att organisera en stor konferens om ämnet.

Varför är det viktigt att kvinnorna får större plats?
– Det är en fråga om rättvisa, att alla ska ha samma chans, oavsett kön eller ursprung. Men jag tror inte att kvinnliga filosofer resonerar annorlunda än manliga.


Kategorier: Artiklar, Jämställdhet, Mångfald, Utrikes
Aurélie Knüfer, filosof och universitetslärare i Montpellier i Frankrike