”Hållbarhet kan kännas för komplext att ta till sig”

Engagemanget för hållbar design förde Rachael Gould från England till Karlskrona. Genom aktionsforskning har hon tagit reda på vilket stöd produktutvecklare behöver för att arbeta med hållbar design.
Rachael Gould disputerade den 19 oktober på avhandlingen The Individual Human Side of Supporting Sustainable Design Beginners.

– Blekinge tekniska högskola är inte så känd i Sverige, men utomlands är programmet för strategiskt ledarskap i hållbarhet högt rankat, säger nydisputerade Rachael Gould som efter mastern valde att fortsätta forska vid lärosätet.

När hon kom till Karlskrona hade hon en master i matte och fysik i bagaget och flera års erfarenhet av att arbeta med produktutveckling i industrin, men där upplevde hon att tiden inte var mogen att jobba med hållbar design, vilket var vad hon brann för.

Forskning om hållbar design har traditionellt fokuserat på tekniska aspekter, men Rachael Gould intresserade sig för de mänskliga aspekterna, till exempel hur hållbarhetsanalys kan introduceras i beslutsfattandet utan att påverka det negativt.
– Man vill ju att produktutvecklarna fattar bra beslut så att det också blir produkter som lyckas på marknaden, säger hon.

Behov av beteendeändringar
I sin avhandling har hon fokuserat på beslutsfattande och behov av beteendeändringar för att designarbetet inte omedvetet ska falla in i gamla hjulspår. Forskningen har hon utvecklat och genomfört tillsammans med produktutvecklare i fyra olika företag, enligt en aktionsforskningsmodell.
– Metoden är inriktad på att skapa hur-kunskap snarare än vad-kunskap. I stället för forskningsobjekt ses deltagarna som vetande subjekt. Jag har akademisk kunskap och de praktisk kunskap, och båda delarna behövs för tillämpningsbar forskning, säger Rachael Gould.

Hon hoppas nu att hennes resultat både kommer till nytta i industrin och forskas vidare på av fler, och att hon får fortsatta möjligheter inom akademin.
– Jag tycker väldigt mycket om att forska och undervisa.


Kategorier: Artiklar, Forskning, Miljö, Porträtt
Lärosäten: Blekinge tekniska högskola