Chalmers satsar 300 miljoner på ökad jämställdhet

Hallå där, Pernilla Wittung Stafshede, professor i kemisk biologi och projekt­ledare för Chalmers stor­satsning Genie, ett tioårigt jämställdhets­projekt med 300 miljoner kronor och målet att höja andelen kvinnliga professorer från 17 till 40 procent.

Varför tog du initiativ till satsningen?
– Vi har väldigt få kvinnor på toppositioner vid svenska uni­versitet. När jag rekryterades från Umeå uni­versitet till Chal­mers för tre år sedan märkte jag en markant ökad grab­bighet här, sättet att snacka och få vara med och tycka något. Det är svårt att lyfta jämställdhets­frågor när du är i ett beroende­förhållande till cheferna, men nu är jag i en position där jag kan påverka.

Hur ska den genomföras?
– Viktigast för att få en långsiktig effekt är att ändra kulturen och systemet som omedvetet gynnar män. Vi ska jobba nära institutionerna för att hjälpa dem att hitta förändringar de behöver göra. Inget är omöjligt för nu finns det pengar. Vi ska också rekrytera kvinnliga topp­forskare och jobba med den vanliga rekryterings­processen så att den blir mer objektiv och merit­baserad.

Vad är din förhoppning?
– Att Chalmers ska bli känt för sitt framgångsrika arbete med jämställdhet och genom det öka sin internationella status. En rådgivare i projektet är från Yorks universitet och deras jämställdhetsarbete har lett till att både toppstudenter och duktiga forskare specifikt söker sig dit. Det här är en strategisk satsning för att höja kvaliteten och ta vara på hela befolkningens kompetens.


Kategorier: Artiklar, Jämställdhet
Lärosäten: Chalmers tekniska högskola
Pernilla Wittung-Stafshede, professor vid Chalmers tekniska högskola