Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

UKÄ ger KI ytterligare kritik – men avslutar tillsynen

Efter Universitetslärarens avslöjande om skuggdoktorander blev Karolinska institutet, KI, tvunget att göra om sin antagningsprocess. UKÄ gav sedan KI bakläxa och kritiserar nu lärosätet för att fortsatt ha brutit mot reglerna.

14 december, 2018
Kajsa Skarsgård
Karolinska institutet
UKÄ:s tillsynsärende kring KI:s antagningsordning inleddes 13 mars i år, efter Universitetslärarens granskning. Nu avslutas tillsynen alltså, trots att universitetet inte fullt ut följer högskoleförfattningarnas regler.

Eftersom KI kommer att upphöra med regelbrottet den 1 januari 2019 väljer Universitetskanslersämbetet, UKÄ, trots allt att avsluta tillsynsärendet, men skriver i sitt beslut att ”det är anmärkningsvärt att KI ännu inte helt följer högskoleförfattningarnas regler om antagning till utbildning på forskarnivå”.

I juli 2018 fick KI en ny antagningsordning för doktorander som på tre av fyra punkter rättade till de lagbrott som UKÄ konstaterat i sitt tillsynsbeslut den 13 mars. Men KI fortsatte sin praxis att inte bedöma behörigheten hos alla sökande. I stället skulle nu den rekryterande handledaren välja ut en till fyra kandidater för behörighetsbedömning.

Lagbrott
Redan i tillsynsbeslutet framkom det tydligt att detta bryter mot högskolelagen och högskoleförordningen, eftersom behöriga sökande riskerar att sållas bort innan deras behörighet har prövats. I september bad UKÄ därför KI att redovisa hur de skulle rätta till även detta.
I sitt svar till UKÄ uppgav KI att antagningsenheten skulle förstärkas med tre heltidstjänster under hösten och att lärosätet från och med årsskiftet kommer att bedöma behörigheten för samtliga sökande.

Universitetsläraren lade grunden
Det var Universitetslärarens granskning av skuggdoktorander i oktober 2017 som ledde till att UKÄ startade det tillsynsärende mot KI som nu har avslutats.
Utöver den olagliga prövoperioden för doktorander som kallades FOU-praktik, kritiserade UKÄ att den presumtiva doktoranden i praktiken var tvungen att skicka in tre ansökningar och att den individuella studieplanen skulle tas fram innan antagning. UKÄ beskrev KI:s process som delvis bakvänd.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023