Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Professor Mats Malm på stol elva blir en de aderton

En märklig upplevelse. Så kommenterar professor Mats Malm den mediala uppmärksamheten när han nyligen valdes in i Svenska Akademien.

20 november, 2018
MarieLouise Samuelsson
Johan Wingborg
Mats Malm
Mats Malm valdes in i Svenska Akademien den 18 oktober. Formellt inträder han i samband med Akademiens högtidssammankomst den 20 december.

Som icke-författare och man, med låg profil och utan vana vid medial offentlighet tänker Mats Malm att han är motsatsen till vad många, också han själv, såg som ett förväntat inval av efterträdare till Klas Östergren på stol nummer elva i Svenska Akademien.

Stolen intas nu alltså av en professor i litteraturvetenskap, för övrigt SULF-medlem sedan 1989 och med ett förflutet som aktiv i doktorandföreningen och professorsföreningen, ”det behövs en motvikt till arbets­givarna”.

Hans verksamhet handlar sedan länge om vad som också är Svenska Akademiens kärna, språk och litteratur. För hans del började det i gymnasiet, med en entusiasmerande lärare som väckte intresset för latin och grekiska.
– När jag började vid universitetet ville jag skämma bort mig med att läsa latin några år och upptäckte då skärningspunkten mellan litteratur­vetenskap och klassiska språk.

Hans avhandling, Minervas äpple: om diktsyn, tolkning och bildspråk inom nordisk göticism, blev ett uttryck för den skärningspunkten, om hur det fornnordiska på 1600-talet utnyttjades som ideologiproduktion, för att bygga upp en patriotisk svensk kultur.

Föreståndare för Litteraturbanken
På senare år har Mats Malm ägnat sig åt digital humaniora, bland annat i egenskap av föreståndare för Litteraturbanken, en ideell förening där Svenska Akademien och Kungl. Vitterhetsakademien ingår som medlemmar och finansiärer.
– Litteraturbanken arbetar med att digitalt tillgängliggöra det litterära kulturarvet och göra det möjligt att både läsa klassiker i läsplattan och söka i stora textmassor. Vi vänder oss inte bara till litteraturvetare utan även till forskare från andra områden, till skolor och ”vanliga” läsare.
– Min vision är att möjliggöra omläsning av litteraturhistorien och historien – hur vårt förflutna har gestaltats.

Och om den mediala uppmärksamheten kring invalet i Svenska Akademien blev ”en märklig upplevelse” så konstaterar han nöjt att det givit många tillfällen att uppmärksamma Litteraturbanken.

MarieLouise Samuelsson
Johan Wingborg

Mats Malm, född 1964, blev professor vid Göteborgs universitet 2004 och har mellan 2015 och 2018 varit ”professor II” vid Universitetet i Oslo. Han är också översättare, av isländska sagor och latinska texter. Mats Malm blir den elfte ledamoten att inta Svenska Akademiens stol nummer elva.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023