Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ny forskarskola i Lund satsar på tvärvetenskap

Lunds universitet satsar 64 miljoner kronor på en tvärvetenskaplig forskarskola med inriktning på Agenda 2030. Forskarskolan är den första i sitt slag i Sverige och universitetet finansierar tolv doktorander.

19 november, 2018
Björn Forsberg
Kristina Jönsson
Kristina Jönsson

– Forskarskolan är en fantastisk möjlighet att göra något nytt och spännande och dessutom kan vi erbjuda en unik utbildning för doktorander som är intresserade av hållbar utveckling, säger Kristina Jönsson, samordnare för forskarskolan och docent i stats­vetenskap.

Enligt Kristina Jönsson öppnar den holistiska ansatsen i Agenda 2030 upp för nya sätt att tänka kring forskning och samarbete över ämnesgränser.
– Förhoppningen är att forskarskolan bara är början till något som kommer att fortsätta länge efter att doktoranderna disputerat.

Behövs flera perspektiv
De pengar som avsätts till forskarskolan tas från det myndighetskapital som finns på universitetet. Och samtliga av universitetets åtta fakulteter står bakom projektet. Basen i forskarskolan utgörs av ett antal tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser.
– Det tvärvetenskapliga perspektivet underlättar samarbete över ämnesgränser och leder förhoppningsvis till synergi­effekter som annars inte hade varit möjliga. Dagens samhällsutmaningar är komplexa och det krävs flera perspektiv för att vi ska kunna förstå dem och finna lämpliga lösningar.

Stort intresse
Varje fakultet får i uppdrag att utveckla en tvärvetenskaplig kurs på 7,5 hp som är öppen för hela universitetet.
– Just nu håller vi på att bygga upp administrativa strukturer och utser representanter till styr­grupp och så vidare. Rekrytering av doktorander planeras under våren så att de kan starta till hösten 2019. Under våren hoppas vi även vara med och arrangera seminarier och liknande på temat Agenda 2030.
– Och det är redan stort intresse såväl från universitetskollegor och potentiella doktorander som från andra utanför universitetet, säger Kristina Jönsson.

Björn Forsberg

Agenda 2030 är en strategi för hållbar utveckling som antogs 2015 av FN:s general­församling. Bland målen finns att avskaffa fattigdom och hunger, ge kvinnor och flickor egenmakt, bekämpa klimatförändringar och främja inkluderande samhällen.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023