Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Intern utredning visar att professor kränkte kollega

En professor vid Örebro universitet har utsatt en medarbetare för kränkande särbehandling. Det visar lärosätets egen utredning.

19 november, 2018
Jennie Aquilonius
Den utpekade professorn kallades till samtal med Örebro universitets rektor, Johan Schnürer, för att tilldelas en muntlig varning. Men samtalet blev aldrig av, eftersom professorn hann gå i pension.

I våras skrev Universitetsläraren om allvarliga anklagelser om mobbning och trakasserier vid Örebro universitet. En grupp personer som kallade sig ”De utsatta” vittnade om att en person i ledande ställning systematiskt trakasserat medarbetare i minst tio års tid. Personerna ville vara anonyma, av rädsla för repressalier. Det gjorde, enligt universitetsledningen, att anklagelserna inte kunde utredas.

Men i februari 2018 gjorde en medarbetare en formell anmälan mot professorn om kränkande särbehandling. Örebro universitet har genomfört en utredning som visar att medarbetaren under en längre tid befunnit sig i en pressad arbetssituation. Bland annat har professorn krävt att medarbetaren ska svara på mejl och färdigställa arbete trots ledighet och sjukskrivning. Medarbetaren upplever att behandlingen som hen utsatts för är kopplad till etnisk härkomst och kön.

Utredningen kom fram till att medarbetaren har utsatts för kränkande särbehandling.
– Trots att medarbetaren var sjukskriven, hade professorn varit väldigt krävande gentemot personen, vilket man inte får vara. Ett kränkande beteende har förekommit men vi bedömde också att det hade upphört, det hade inte hänt något mer sedan oktober 2017, säger Johan Schnürer, rektor för Örebro universitet.

”En tydlig markering”
Han kallade professorn till ett samtal för att framföra en muntlig, protokollförd varning.
Professorn var dock på semester och begärde sedan tjänstledigt de sista månaderna fram till pensionen. Samtalet blev därför aldrig av.
– Utredningen och beslutet är en tydlig markering från lärosätet att det beteende som professorn utövat inte är acceptabelt. Personen har lämnat universitetet och kommer inte att ha någon emeritusroll eller liknande, säger Johan Schnürer.

Facket: Professorn ”kom undan”
Jens Ekengren, ordförande för Saco-S vid Örebro universitet, är nöjd med att universitetet gjort en ordentlig utredning, men tycker att det hade varit bra om samtalet blivit av.
– Det är ledsamt att professorn ”kom undan” på det viset. Jag tror att det hade varit bra för de andra inblandade om det hade blivit en faktisk konsekvens, säger han.

Jens Ekengren menar också att universitetet borde göra en utredning för att se vilka lärdomar som går att dra av ärendet.

Jennie Aquilonius
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023