Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF tar Örebrofall om sexuella trakasserier till domstol

Den kvinnliga professor som 2017 anmälde en manlig kollega för sexuella trakasserier fick inte en rättmätig utredning och utsattes för repressalier av Örebro universitet. Det menar SULF som nu stämmer lärosätet för brott mot diskrimineringslagen.

15 november, 2018
Kajsa Skarsgård
SULF yrkar i sin stämningsansökan på att kvinnan ska ersättas dels för brott mot diskrimineringslagens repressalieförbud, dels för att Örebro inte tillräckligt utredde omständigheterna kring de sexuella trakasserier som kvinnan anmält.

SULF har tidigare stämt lärosätet för att ha sagt upp kvinnan utan saklig grund, och fick rätt av Arbetsdomstolen, AD, den 31 oktober.
Enligt SULF:s nya stämningsansökan till AD har Örebro universitet genom uppsägningen utsatt kvinnan för repressalier till följd av att hon anmälde de sexuella trakasserierna och påtalade att lärosätet inte handlade i enlighet med diskrimineringslagen.

SULF menar också att kvinnan utsattes för repressalier då hennes redogörelser om kollegan och trakasserierna ledde till att Örebro universitet beslutade att hon hade utsatt honom för kränkande särbehandling.

Vill ha 175 000 kronor i ersättning
För brott mot diskrimineringslagens repressalieförbud yrkar SULF på 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. SULF yrkar också på 75 000 kronor i ersättning för att Örebro universitet varken utredde omständigheterna kring de sexuella trakasserierna i tillräcklig omfattning eller på ett tillfredsställande vis.

SULF menar att lärosätet felaktigt kom till slutsatsen att kvinnan inte har utsatts för sexuella trakasserier, trots att de gärningar som mannen medgett bör utgöra sexuella trakasserier i lagens mening. Kvinnan ska inte heller ha fått tillräckligt med stöd under utredningsprocessen och i efterspelet.

”Meningsskiljaktigheter”
Enligt stämningsansökan utgick kvinnans chefer redan tidigt i utredningsskedet från att det inte skulle vidtas några åtgärder mot mannen, och situationen refererades till som ”meningsskiljaktigheter”. Cheferna ska ha avfärdat kvinnans rädsla för mannen och uppmanat henne att respektera sin kollega.

Innan SULF stämde Örebro universitet för brott mot diskrimineringslagen hölls tvisteförhandlingar, men parterna kunde inte enas.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023