Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Fuskdömda KI-forskare får hjälp av Centrum för rättvisa

Absurda anklagelser och en otäck process. Så beskriver en av de forskare som KI fällt för forskningsfusk efterspelet till Macchiarini-affären.

15 november, 2018
MarieLouise Samuelsson
Karolinska institutet
Professor Katarina Le Blanc är den enda av de forskare som fällts för fusk i Macchiarini-affären som fortfarande är kvar vid Karolinska institutet och som lärosätet därför kunnat ge disciplinstraff.

Centrum för rättvisa, CFR, har tagit sig an fallet med de forskare som KI-ledningen fällt för att ha bidragit till Paolo Macchiarinis forskningsfusk.
Forskarna överklagade Karolinska institutets domar till Förvaltningsrätten i Stockholm, som dock avslagit deras begäran med hänvisning till att KI:s beslut inte skulle vara möjligt att överklaga.
CFR kommer nu att arbeta för att forskarna ska kunna gå vidare till Kammarrätten i Stockholm och få sina ärenden prövade i domstol.

Av forskarna (bland dem de så kallade visselblåsarna) är professor Katarina Le Blanc den enda som fortfarande är kvar vid KI och som ledningen därför har kunnat ge disciplinstraff.
– Det har varit en otäck process, där jag inte fått bemöta kritiken som riktas mot mig och där jag lastas för beslut jag inte alls varit inblandad i, säger hon.

Chockartat mejl
Veckan efter midsommar i år, samtidigt som KI:s rektor offentliggjorde beslut i oredlighetsfrågan runt Paolo Macchiarini fick Katarina Le Blanc ett för henne chockartat mejl om att KI-ledningen ansåg att hon skulle vara skyldig till oredlighet.
Detta i egenskap av medförfattare till en av Paolo Macchiarinis sammanlagt sex artiklar och för att hon 2011 medverkade som hematologkonsult vid den första operationen där en patient fick en konstgjord luftstrupe.
Le Blanc klandras för att hon då inte insett att operationen inte var sjukvård utan forskning, att etiktillstånd och djurdata därför krävdes.

För Katarina Le Blanc är det obegripligt att hon som hematologkonsult i ett stort operationsteam skulle ha överprövat kirurgernas och inte minst sjukhusledningens beslut.
– Inför operationen skickade ansvarig överläkare för Öron-näsa-halskliniken vid KS och forskare vid KI, mejl till alla som skulle delta och intygade att kontakter tagits med Läkemedelsverket och den lokala etikkommittén om att operationen på en akut sjuk patient följer Lege Arts-principen, att det alltså var vård och inte forskning, säger hon.
– Att jag som enskild person och forskare inom ett annat fält än kirurgi då skulle ha fattat misstankar och börjat ifrågasätta är helt enkelt absurt.

Risk för jäv?
Till det absurda, eller åtminstone svårbegripliga, hör också att den forskare vid etikkommittén som överläkaren vid Karolinska sjukhuset samrådde med inför operationerna 2011 är samma KI-forskare som nu på KI-ledningens uppdrag har utrett ärendet och signerat beslutet där KI dömer forskarna som oredliga eller klandervärda.
Tidskriften Dagens Medicin har ställt frågor till KI om inte personen i etikkommittén är att betrakta som jävig, vilket KI inte anser.
Uppenbarligen menar KI-ledningen att någon som faktiskt varit med och givit etiskt grönt ljus för Macchiarinis operationer 2011 några år senare är lämplig som bedömare av andra forskares etik och eventuella oredlighet, relaterat till operationerna.

Katarina Le Blanc anklagas av KI för att ha åsidosatt krav på Good Medical Practice, GMP, vid hantering av celler, trots att hennes forskargrupp inte var delaktig i hanteringen.
Hon och hennes grupp förekommer inte i Bengt Gerdins utredning av Macchiarini, inte heller i Sten Heckschers eller Kjell Asplunds utredningar av KI respektive KS.

Hennes bidrag till artikeln i Lancet bestod i att hennes dåvarande doktorand hjälpte Paolo Macchiarinis grupp med en analys, en analys som aldrig kritiserats.
– De anklagelser som riktats mot mig har inte kommit upp tidigare och jag fick ingen information i förväg. Disciplinpåföljden fick jag läsa om på KI:s hemsida, den enda förvarningen var att jag, strax innan det blev offentligt, fick mejl från rektor.

Macchiarini-affären går i arv
Katarina Le Blanc är lättad över att CFR tar sig an saken, lättnaden är också ekonomisk, då hon och de andra forskarna hittills själva bekostat advokater för överklagandet till Förvaltningsrätten.

För KI-ledningens del innebär CFR:s engagemang knappast någon lättnad, utan snarare ännu ett exempel på att Macchiarini-affären ”lever”, att den gått i arv från gamla KI-ledningen och ständigt väcker nya frågor samt påminner om gamla obesvarade.

MarieLouise Samuelsson

Centrum för rättvisa, CFR, är en ideell och oberoende aktör vars verksamhet handlar om att (utan att ta betalt) driva principiellt viktiga fall, med utgångspunkt i det juridiska skydd för fri- och rättigheter som finns i lagar, grundlagar, Europakonventionen och EU-rätten.

 

CFR tar inte ställning i själva oredlighetsfrågan, aspekterna är individens rätt att försvars sig och rätt till oberoende prövning. CFR kommer inom några veckor att lämna in en formell överklagan till domstolen.

 

Förutom Katarina Le Blanc företräder CFR nu kirurgerna och forskarna Matthias Corbascio, Karl-Henrik Grinnemo och Oscar Simonson.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023