Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.

Doktorander avvisas från Sverige in absurdum

Försöker Migrationsverket kompensera inkompetens med oginhet?

15 november, 2018
Per-Olof Eliasson

Detta är en krönika. Åsikterna är skribentens egna.

Att Sverige ska attrahera högkvalificerad arbetskraft, forskare, doktorander och studenter är en ofta uttalad målsättning. Nu senast i Internationaliseringsutredningen som presenterade 31 oktober.
Men hur agerar Migrationsverket? Som om Sverige vill hålla borta kvalificerade medborgare i andra länder.

Återigen har det hamnat ett domslut från en migrationsdomstol på mitt bord. Återigen häpnar jag över Migrationsverkets vilja att tolka allt till nackdel för den som sökt uppehållstillstånd.
I det här fallet har den sökande bott i Sverige sedan 2009. Han hade uppehållstillstånd för gäststudier från 2009 till och med 2012. Under 2013 hade han uppehållstillstånd som gästforskare, och därefter uppehållstillstånd som doktorand 2014 till halvårsskiftet 2017.
Han ansökte sedan om permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket avslog ansökan varvid den sökande överklagade till Migrationsdomstolen.

I det här fallet betvivlar inte Migrationsverket att doktoranden både som gästforskare och doktorand forskat inom samma projekt och tillstår att övergången mellan de två typerna av uppehållstillstånd i praktiken är en formell konstruktion.
Men Migrationsverket menar att den sökande ska utvisas eftersom han bedrev doktorandstudier från maj 2013, trots att han inte hade uppehållstillstånd som doktorand förrän 2014.

Migrationsdomstolen påpekar i domen att i förarbetena till utlänningslagen uttalas att internationella doktorander är en högt kvalificerad grupp som bidrar till samhällsutvecklingen både i Sverige och i sina ursprungsländer (Cirkulär migration och utveckling, proposition 2013/14:213, s 33.).
Dessutom poängterar domstolen att regeringen i 2012 års forsknings- och innovationsproposition förordade att det är angeläget att det finns goda förutsättningar att attrahera och rekrytera internationella studenter och doktorander (proposition 2012/13:30 s 174-175).

Sammantaget menar Migrationsdomstolen att det finns ”särskilda skäl” till att ta hänsyn till hela den tid som sökanden bedrivit forskarstudier och att han därför ska få permanent uppehållstillstånd.

Hade jag inte läst och gjort intervjuer kring en lång rad andra ärenden där Migrationsverket försökt hitta formella fel för att kunna utvisa doktorander hade jag nog inte reagerat. Men den här domen och Migrationsverkets resonemang följer ett välbekant mönster, som om verkets outtalade grundinstruktion är ”ut med varenda en”.

Det kan till exempel vara som i det här fallet att en invandrad doktorand under en period har bedrivit doktorandstudier men haft en annan typ av uppehållstillstånd. Då anser Migrationsverket att det är skäl för utvisning.
Eller så kan det vara omvänd situation.
En invandrad doktorand har blivit klar med sin avhandling i förtid och fått ett vanligt arbete innan uppehållstillståndet för forskarstudier löpt ut. Då är det enligt Migrationsverket skäl till utvisning.
I båda de här typfallen har migrationsdomstolar funnit att det i lagen finns utrymme för att ge uppehållstillstånd.

Den här in absurdum restriktiva inställningen hos Migrationsverket är ju inget som är reserverat för doktorander och gästforskare. I pressen har vi kunnat läsa om personer som ska utvisas för att de bytt jobb vid fel tidpunkt eller som tjänat några hundralappar för lite.
Och i våras kunde vi följa Uppsalastudenten Miranda Andersson som skulle utvisas några månader innan examen för att hon fört över pengar till föräldrarnas konto för att de skulle vara säkrare.

Jag inser att många försöker ta sig in i Schengenområdet med ljusskygga motiv och genom otvivelaktiga metoder. En del av dem försöker troligen komma hit genom högskolor och universitet.
Men på det här området verka svenska myndigheter göra ett dåligt jobb. De har för en månad sedan fått svidande underbetyg från EU för hur de sköter gränsskyddet. Det kom fram att Sverige på 95 punkter bryter mot EU-regler för gränsskydd, Schengenregelverket. Tydligen läcker det svenska gränsskyddet som ett såll.

Det är nästan så man kan misstänka att Migrationsverket försöker kompensera sin och andra myndigheters inkompetens med oginhet.

Per-Olof Eliasson, journalist och mångårig medarbetare på Universitetsläraren som med jämna mellanrum återkommer med nyhetskrönikor på universitetslararen.se

Per-Olof Eliasson

Håller du med eller inte? Skriv till redaktionen.

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023