Han leder globalt forskarnätverk om klimatförnekelse

Hallå där Martin Hultman, docent i vetenskaps-, teknik- och miljö­studier från Umeå universitet och forsknings­ledare för projektet "Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar?" samt världens första, globala forskarnätverk om klimat­förnekelse vid Chalmers.

Vad ska nätverket göra?
– Vi ska särskilt fokusera på hur högernationalism, utvinnings­industrin och konservativa tankesmedjor bidrar till förnekelsen av klimat­förändringar.

Vad är kopplingen till högernationalism?
– Högernationalistiska partier har numera klimatförnekelse som en av sina viktigaste värderingar. De har gjort gemensam sak med utvinningsindustrin, och kombinationen gör frågan aktuell på ett mycket mer dramatiskt sätt än tidigare.

Vilka är med i nätverket?
– 40 av världens främsta experter på området klimat­förnekelse. Projektet är tvär­vetenskapligt.

Hur ska er forskning hjälpa klimatet?
– Vi behöver förstå de former av organiserad-, partipolitisk-, respons- och vardagsförnekelse som gör att växthus­effekten inte tas på allvar, trots att vi har konsekvenserna mitt framför ögonen.

Varför tas inte klimatfrågan på större allvar?
– Insikterna är jobbiga att ta till sig eftersom de innebär att många rika människor måste förändra sitt sätt att leva och att världens mest inflytelserika företag måste byta affärs­modeller. Ett viktigt problem är den antropocentriska världsbilden där naturen betraktas som resurs separerad från människan. Om vi skiftar till att ge naturen rättigheter såsom nu sker i domstolar runt om i världen kan vi kanske fortsätta leva värdigt med jorden.


Kategorier: Artiklar, Forskning, Miljö
Lärosäten: Chalmers tekniska högskola
Martin Hultman. Foto: Ulrika Ernström