Okänd forskning kan hjälpa klimatet

Hallå där Åsa Kasimir, forskare vid Göteborgs universitet som har kartlagt utsläppen av växthusgaser från utdikade torvmarker planterade med granskog, och funnit att utsläppen är stora men lätta att göra något åt.

Vad är resultatet av din forskning?
– Näringsrika dikade torv­marker i Sverige står för ungefär lika stora utsläpp av växt­hus­gaser som bil­trafiken. Därför måste de dikade torv­markerna dämmas upp och göras våta igen för att få ned emissionerna. Vattnet bör stå strax under markytan.

Hur stor del av skogsmarken i Sverige består av sådana här utdikade torvmarker?
– Det är bara två procent av skogsmarken som står för så stora utsläpp och därför tycker jag att man borde kunna göra något åt det.

Men skulle skogsägarna drabbas av en omställning?
– Nej, om man slutar rensa diken och dämmer upp så vattnet stannar kvar och odlar energi­grödor som exempelvis sälg kan markägaren tjäna dubbelt så mycket som vid plantering av granskog på dikade marker.

Hur väl är dina resultat spridda?
– Beslutsfattarna, skogs­industrin, skogs­ägarnas orga­nisationer, politikerna – inte alla, men några känner till resultaten. Skogs­styrelsen gör lite satsningar men det kunde göras mycket mer tycker jag.

Hur lång tid skulle en sådan här omställning ta?
– Mycket av den här marken har avverknings­mogen skog så kanske det skulle ta 10–20 år. Med tanke på klimatkrisen är det bråttom att få ned ut­släppen av växt­hus­gaser och här finns en lågt hängande frukt som jag tycker man skulle plocka.


Kategorier: Artiklar, Forskning, Miljö
Åsa Kasimir, forskare vid Göteborgs universitet