Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Digitala verktyg ska underlätta inkludering

Karlstads universitet utvecklar nu nya digitala metoder för att hjälpa studenter genom studierna.
– Vi vill lösa ett samhällsproblem, säger projektledaren Claes Asker.

23 oktober, 2018
Per-Olof Eliasson
En digital karta som talar för att hjälpa synskadade och ett digitalt planeringsverktyg för studierna är två tänkbara verktyg som kan utvecklas vid Karlstads universitet.

Projektet Rethink:Kau ska under de kommande två läsåren ta fram digitala verktyg för att underlätta ett breddat deltagande.
– Vi vill ju egentligen lösa ett samhällsproblem, att alla studenter inte har samma möjligheter att klara sina studier. Det är ett svårt problem att ta sig an, men en angelägen fråga, säger Claes Asker, projektledare och till vardags IT-strateg vid Karlstads universitet.

Och då är alltså tanken att digital teknik ska användas för att stödja studenter på deras väg mot examen.

Talande karta över campus
Som exempel på tänkbara verktyg nämner Claes Asker att den digitala kartan över campus skulle kunna prata för att hjälpa studenter med synnedsättning. Och eftersom en del studenter har svårt att planera studierna så kan ett digitalt planeringsverktyg spela en viktig roll.

Eller, en idé som framkommit vid ett pilotprojekt, att en digital jämställdhetskurs för lärare och annan personal på universitetet skulle kunna underlätta tillvaron för studenter.

Kartlägga studenters upplevelser
I projektet ska man använda en metod som Karlstads universitet har utvecklat för att kartlägga studenters upplevelser och förstå de behov studenterna har. Studenterna beskriver sina upplevelser, först i dagboksform, sedan vid fördjupande samtal och workshops. När ett digitalt verktyg tagits fram testas det sedan i studentens vardag för att se att studenternas behov tillgodoses och verktyget fungerar.

Det är tänkt att verktygen dels ska utvecklas inom projektet, dels ska teknikföretag erbjudas möjlighet att testa sina digitala lösningar utifrån kartlagda behov hos studenterna.
Blir utfallet bra kan verktyget användas i full skala på universitetet och alla studenter får tillgång till det. Ambitionerna är att sprida erfarenheterna och metoderna till andra lärosäten och skolor och genomföra ett antal utvecklingsprojekt där.
– Efter att projekttiden är slut hoppas vi kunna fortsätta utveckla digitala verktyg för studenterna med samma metoder, säger Claes Asker.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023